Proveriti pre objavljivanja!

Dozvolićete mi da počnem jednim neobičnim izvinjenjem. Komesar Han i ja smo planirali da pre ove pres konferencije u izveštaj uputimo Komitet za spoljne poslove. Međutim, usled kraćeg kašnjenja u Kolegijumu, ovo nije bilo moguće. Zato započinjem izjavu jednom vrstom institucionalnog izvinjenja Komitetu putem javnih i medijskih kanala. Hvala na razumevanju.

Kolegijum je danas usvojio godišnji paket proširenja koji sadrži sedam pojedinačnih izveštaja o partnerima sa Zapadnog Balkana i Turskoj. Paket predstavlja izuzetno detaljnu procenu sprovođenja politike proširenja Evropske unije. Paket još jednom potvrđuje da je politika proširenja Evropske unije jedna vrsta investicije, pre svega u mir, bezbednost, prosperitet i stabilnost Evrope.

U našem je interesu da politika proširenja bude uspešna. Ona nudi veće ekonomske i trgovinske mogućnosti kako Evropskoj uniji tako i zemljama koje žele da joj se pridruže. Ona je takođe veoma važan pokretač transformacie u zemljama i društvima te povećava stabilnost i bezbednost u zemljama u kojima se sprovodi. Sam proces je baziran na krajnje jasno definisanim kriterijumima kao i na fer i rigoroznim uslovima. Zbog toga se sve zemlje procenjuju na osnovu sopstvenih zasluga kako bi se svakoj od njih dao podstrek po meri za dalje sprovođenje reformi.

Detalje prepuštam komesaru Hanu, ali dozvolićete mi još nekoliko reči o Zapadnom Balkanu, budući da večeras putujem u region, u Tiranu, Skoplje, Podgoricu i Beograd i da ću tamo biti dva dana. Već sam mnogo puta rekla, zapravo već smo mnogo puta rekli: Zapadni Balkan je Evropa i biće deo budućnosti Evropske unije, snažnije, stabilne i ujedinjene Evropske unije. To je pitanje ostvarivanja zajedničkih interesa i podele odgovornosti sa zemljama regiona za dobrobit svih naših građana, unutar i izvan Unije.

Ovo je trenutak u kom prepoznajemo pozitivne promene nastale u cilju ostvarivanja nepovratnog napretka ka Evropskoj uniji. Pojačali smo angažman sa regionom: usvajanjem Strategije za Zapadni Balkan; veoma značajnom posetom predsednika Junkera regionu; kao i pripremanjem sofijskog Samita EU-Zapadni Balkan sa bugarskim predsedništvom, koji se neće ticati proširenja, ali će svejedno biti veoma važan događaj za region.

Naša posvećenost i angažmna su jasni i nedvosmisleni. Želim da istaknem da su tokom prethodne i godina koje su iza nas partneri u regionu sproveli veoma važne reforme u svim sektorima i da su modernizovali svoje ekonomije. Od šest zemalja Zapadnog Balkana, dve (Crna Gora i Srbija) ostvaruju dobar napredak u pregovorima. Komisija danas preporučuje Savetu da otvori pregovore sa Albanijom i Bivšom jugoslovenskom Republikom Makedonijom. Osim toga, radimo i na izradi mišljenja o zahtevu Bosne i Hercegovine za članstvo, dok sa vlastima Kosova radimo na ostvarivanju daljeg napretka u pogledu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. I naravno nastavljamo – ja lično nastavljam – da posredujemo dijalogu za normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine, uključujući rad na postizanju pravno obavezujućeg sporazuma. Jasno je da se radi o procesu.

Dakle, nastavak i produbljivanje reformi moraju – a ja sam sigurna da hoće – biti nastavljeni u svim oblastima i u svim partnerskim zemljama, a naročito u osnovnim oblastima vladavine prava, ljudskih prava, demokratskih insititucija i reforme državne uprave, kao i u oblasti privrednog razvoja i konkurentnosti – odnosno u svim oblastima u kojima su utvrđeni strukturni nedostaci. Zemlje moraju – a ja sam sigurna da će tako i biti – da osiguraju propisno sprovođenje reformi i da ostvare održive i konkretne rezultate, ne zato što to traži Brisel, već zbog toga što to očekuju građani u regionu od svojih institucija i rukovodstava. A do sada smo u tom smislu svedočili odlučnim i posvećenim političkim rukovodstvima.

Nastavićemo da podržavamo njihov rad kroz pružanje političke i finansijske podrške. Moram da napomenem da smo u protekle tri godine videli rezultate koji su smatrani nemogućima na početku našeg mandata. Dakle, ovo nije momenat za štikliranje stavki koje smo postigli. Ne, ovo je trenutak da uložimo još više energije i odlučnosti u duboke reforme, hrabre reforme, koje građanima i regionu donose koristi. Jer, naročito kad govorimo o politici proširenja na Balkanu – mislim da smo već bili u prilici da ovome javno svedočimo – vraćamo se pravom značenju projekta Evropske unije, a to je omogućavanje instrumenata za pomirenje i mir na našem kontinentu.

Verujem, dakle, da će meseci i godine pred nama biti podjednako intenzivni. Izazova će biti kao i do sad, kao i uvek u Evropi i na Balkanu. Ali, kao što je bio slučaj u prethodne tri i po godine, smatramo da će nam zajednička posvećenost, rešenost, energija i podrška naših građana pomoći da ostvarimo dalji napredak ka zajedničkom cilju. Hvala vam.