Prepoznavanje i suprotstavljanje rizicima od nedozvoljenog uticaja – jačanje kapaciteta sudija, tužilaca, sudijskih i tužilačkih pomoćnika – cilj je projekta „Jačanje nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa“, koji u Srbiji sprovode Evropska unija i Savet Evrope.

Građani Srbije imaće koristi od pravosuđa koje je nezavisno i odgovorno, korisnici sudova će imati benefit od transparentnijeg i efikasnijeg pravosuđa; takođe biće unapređen rad Visokog saveta sudstva, Državno veće tužilaca i Ministarstvo pravde.

Jedna od aktivnosti ovog projekta jeste okrugli sto „Unapređenje upravljanja predmetima u javnom tužilaštvu“, održan danas u hotelu „Metropol“.

Eksperti Saveta Evrope, Centra za evropsko ustavno pravo, predstavnici Ministarstva pravde i domaćih sudova i tužilaštava, razgovarali su o složenosti predmeta, kao kriterijumu za dodelu predmeta, i unapređenju raspodele predmeta.

U uvodnom izlaganju učestvovali s Dirk Lorenc, šef političkog sektora Delegacije Evropske unije u Srbiji, Tobijas Flesenkemper, šef misije – iz Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, kao i Livija Pavićević, državna sekretarka Ministarstva pravde.

Tom prilikom, Lorenc je rekao da je njegov lični utisak da je ostvaren napredak na polju vladavine prava.

„Poboljšanje ukupnog proceduralnog okvira i uvođenje neophodnih alata za informaciono-komunikacione tehnologije, koji će osigurati nasumično raspoređivanje predmeta jeste od najvećeg značaja. Da bi se postigao opipljiv napredak, pored napora koje preduzima Ministarstvo pravde, od suštinske je važnosti dodatno podržati jačanje Državno veće tužilaca kao nezavisnog tela, posebno za nadzor rada javnih tužilaštava, uključujući i oblasti prikupljanja i analize statističkih podataka, uz poštovanje upravljanja predmetima. Da bismo pomogli u postizanju ambicioznih reformskih ciljeva, pored našeg strateškog partnerstva sa Savetom Evrope, pokrenuli smo i projekat Podrška EU tužilačkom sistemu, koji je pokrenut ranije ove godine. Glavni cilj jeste podrška Republičkom javnom tužilaštvu”, zaključio je Lorenc.

Tokom okruglog stola predstavljena je studija o odmeravanju težine i raspoređivanju predemeta javnim tužilaštvima u Evropi.

Ukupni budžet projekta „Jačanje nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa“ iznosti 750.000 evra.

Budžet koji je opredeljen za program Horizontal Facility iznosi oko 41 milion evra, ood čega je 85 odsto tih sredstava obezbedila Evropska unija, dok je preostalih 15 odsto izdvojio Savet Evrope.

Šta je Horizontal Facility?

Horizontalni instrument za Zapadni Balkan i Tursku (Horizontalni instrument II) 2019-2022 jeste inicijativa za saradnju Evropske unije i Saveta Evrope za region Zapadnog Balkana i Tursku. To je jedan od rezultata Izjave o namerama koju su 1. aprila 2014. godine potpisali generalni sekretar Saveta Evrope i komesar Evropske unije za proširenje i evropsku politiku susedstva, u kojoj su se obe organizacije složile da dodatno ojačaju svoju saradnju u ključne oblasti od zajedničkog interesa.

Mehanizam za koordinaciju stručnosti koji pruža zakonodavnu ekspertizu i političke savete u okviru sistema Saveta Evrope ostaće važan deo programa koji je dostupan svim korisnicima.

Podrška EU pravosuđu u Srbiji

U Strategiji EU za Zapadni Balkan jasno je naglašeno da je napredak u vladavini prava osnovni kriterijum za pristupanje zemalja kandidata. Vladavina prava znači da su svi članovi društva, uključujući i državne institucije (vladu i parlament), podjednako podložni zakonu, te da su pod nadzorom nezavisnih sudova, bez obzira na političku većinu. Zbog toga je potrebna sveobuhvatna reforma pravosudnog sistema u Srbiji, kako bi se postiglo poboljšanje u nekoliko glavnih pravaca: efikasnost, nezavisnost, odgovornost, profesionalnost i nepristrasnost.

Trenutno se u ovoj oblasti sprovodi sedam projekata koje finansira EU, u ukupnom iznosu od preko 13,5 miliona evra.

 

Foto: Savet Evrope