Pokazatelj u evrozoni nadmašio je svoj dugoročni prosek od -13,3 po prvi put od jula 2011. godine.

U januaru 2014., DG ECFIN mesečna procena pokazatelja poverenja potrošača se znatno poboljšala i u EU (-8.8 nakon -10.9 u decembru 2013.) i u evrozoni (-11.7 nakon -13.5 u decembru 2013.). Pokazatelj u evrozoni nadmašio je svoj dugoročni prosek od -13,3 po prvi put od jula 2011. godine 

Izračunavanje mesečnog PPP

Za izračunavanje mesečnog pokazatelja poverenja potrošača u EU i evrozoni, DG ECFIN koristi podatke dostupne na datumu preseka. Postupak procenjivanja kombinuje istorijske podatke sa informacijama iz država članica za koje su podaci dostupni za određeni mesec. Iskustvo je pokazalo da je ovaj postupak statistički pouzdan.

Dodatne informacije o postupku izračunavanja mogu se naći u Evropskim pokazateljima poslobnog ciklusa iz januara 2010. godine.