Ministri spoljnih poslova Austrije i Nemačke Sebastijan Kurc i Frank Valter Štajnmajer i evropski komesar za proširenje Johanes Han založili su se u četvrtak, 27. avgusta u Beču za jedinstven odgovor EU na izbegličku dramu koja pogađa Evropu i Zapadni Balkan.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare o problemu izbeglica sa šefovima diplomatija Srbije i Makedonije, Kurc je pozvao EU da podjednaku pažnju posveti takozvanoj Balkanskoj ruti kao što poklanja putu preko Sredozemnog mora.

On se založio za jedinstven odgovor EU na izbegličku dramu, umesto što pojedinačne države-članice EU, poput, recimo, Mađarske i Danske, sprovode svoje mere, čija su posledica i ograde i zidovi.

„Odgovor bi mogao da bude austrijski plan od pet tačaka. U skladu s tim, trebalo bi akciju početi već u zemljama porekla izbeglica, tamo ustanoviti zaštićene zone, kako bi se ljudima u njihovim zemljama porekla pružila kvalitetnija pomoć. U tih pet tačaka spada i veća sigurnost granica, borba protiv onih koji izbeglice ilegalno prevoze, kao i fer i ravnomerna podela izbeglica između članica EU, rekao je Kurc.

Štajnmajer založio se za ubrzanje evropske integracije zemalja Zapadnog Balkana, jačanje veza među zemljama Zapadnog Balkana, kako privrednih i infrastrukturnih, tako i onih koji vode susretanju ljudi. On je takodje pozvao na hitan evropski odgovor, pri čemu svaka zemlja-članica mora preuzeti svoj deo tereta. “Mora se na delu pokazati evropska solidarnost i fer pristup u prihvatanju izbeglica od strane svih članica EU.

Evropski komesar Han  je rekao da che Evropska komisija će u narednim sedmicama predložiti da treće zemlje dobiju jednak bezbednosni status, dakle da one koje nemaju status sigurnih zemalja budu proglašene sigurnim zemljama. „Takođe ćemo se založiti da odgovornost u rešavanju izbegličke krize preuzme svih 28 članica Evropske unije“, rekao je Han.