Kakav je “zeleni puls” Danske? Kako je ta skandinavska zemlja stigla do prvog mesta u Evropi prema EPI indeksu (Environmental Performance Index – indeks ekoloških performansi) i kakav primer daje ostatku Starog kontinenta projekat Kopenhil, u samoj prestonici, istraživala je novinarka “Ekolista” Majda Adlešić. Kao prvi u seriji tekstova o zaštiti životne sredine u Danskoj, taj mesečnik je objavio intervju sa ambasadorkom Danske u Republici Srbiji Suzane Šajn koja kaže da je zaštita životne sredine prioritet za većinu Danaca. List objavljuje i razgovor sa Pernille Ingildsen, menadžerkom kompanije Hillerod koja je  osnovala klimatsko-ekološki Solrodgard park. Park uključuje proizvodnju energije, tretman vode, ponovnu upotrebu resursa i prilagođavanje klimi, a istovremeno je javni rekreativni pejzaž. Pročitajte više u Ekolistu kao i na www.ekolist.org.