Od septembra 2015. EU je izdvojila 40 miliona evra kao podršku Srbiji u upravljanju izbegličkim i migrantskim tokovima. Tu bespovratnu pomoć smo uglavnom pružili preko naših partnera među kojima su Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Komesarijat za  izbeglice i migracije RS, Crveni krst Srbije, zatim UNHCR, Međunarodna organizacija za migracije, UNICEF i međunarodne i lokalne nevladine organizacije.

Šef Delegacije EU, ambasador Majkl Davenport je izjavio: „Srbija je prepoznata kao zemlja koja pruža važan doprinos u rešavanju migrantske krize na odgovoran i human način. EU podržava vlasti u Srbiji na svim nivoima kako bi se smanjio uticaj krize na lokalne zajednice. Delegacija EU i Vlada Srbije zajedno rade na utvrđivanju prioritetnih potreba kako bi se 40 miliona evra pomoći iskoristilo na najbolji način. Narednih meseci i godina Srbija će imati koristi od značajnih dodatnih finansijskih sredstava u oblasti migracija i upravljanja granicama.“

Oblasti podrške EU i svote:

Smeštaj: više od 10,7 miliona evra za radove na izgradnji i rekonstrukciji u Preševu, Šidu, Adaševcima, Subotici, Principovcu, Krnjači, Bosilegradu, Pirotu, Dimitrovgradu i Bujanovcu, i planirane radove u Šidu, Padinskoj Skeli, kao i drugim postojećim odnosno novim prihvatnim centrima/centrima za azil; za opremu, mobilne timove, potrepštine i nameštaj. EU takođe plaća troškove struje, grejanja, vode, odnošenja smeća, sanitarne usluge i čišćenje: više od 460,000 evra ove godine i skoro 2 miliona evra naredne godine.

Zaštita: više od 9,4 miliona evra za plate 273 zaposlenih građana Srbije – koordinatora, prevodilaca, administrativnog pomoćnog osoblja i zaposlenih na održavanju − u Subotici, Šidu, Preševu, Negotinu, Dimitrovgradu, Zaječaru, Krnjači, Banji Koviljači, Tutinu, Sjenici i Beogradu. Takođe smo obezbedili sredstva za hranu i smeštaj osoblja nadležnih organa prilikom rada na terenu; zatim za dečije kutke, pružanje informacija, upravljanje individualnim slučajevima i spajanje porodica, kao i podršku maloletnim licima  u pratnji ili bez nje.

Zaštita granica: 7,5 miliona evra za opremu, informaciono-tehnološku infrastrukturu, bolje upravljanje granicama, angažovanje gostjućih službenika iz zemalja članica EU koji pružaju podršku graničnoj policiji Srbije, i za modernizaciju graničnih prelaza. (Napomena: Osim toga, od 2001. godine do danas EU je podržala graničnu policiju i bezbednost granica u Srbiji sa više od 80 miliona evra, prevashodno namenjenih modernizaciji graničnih prelaza.)

Hrana i druge potrepštine: 3,8 miliona evra: hrana, voda, higijenski paketi, letnja i zimska odeća.

Transport i logistika: više od 2,6 miliona evra za putnička i terenska vozila, putničke kombije, autobuse, komunalna vozila, teretne kombije i kombije za isporuku; gorivo i održavanje vozila nadležnih organa Srbije; kao i za uniforme policijskih službenika u centrima za azil/prihvatnim centrima.

Zdravstvena nega: skoro 1,2 miliona evra za dve mobilne klinike, prateće medicinsko osoblje i prevodioce, lekove i druga medicinska sredstva, pristup primarnoj zdravstvenoj nezi u prihvatnim centrima u pograničnim oblastima kao i u gradskom parku u Beogradu.

Upravljanje, administrativni poslovi, kompjuteri, putovanja, komunikacija: skoro 2 miliona evra.

Podrška reformi nacionalnom sistemu azila: 1 milion evra. 

Asistirani dobrovoljni povratak migranata u zemlje porekla: 0,75 miliona evra.

Pored toga, nekoliko zemalja članica EU je pružilo preko potrebnu bilateralnu pomoć Srbiji, u odgovor na zahtev Vlade Srbije u okviru Mehanizma EU za civilnu zaštitu. Srbija je takođe dobila značajnu pomoć od EU u okviru regionalnog programa posvećenog upravljanju migracijama čiji je budžet 8 miliona evra.