Evropska komisija je donela Preporuku kojom se želi osigurati primereno očuvanje okoline i klime kada je reč o „frakturaciji” – postupku hidrauličnog lomljenja pomoću velikog volumena fluida koji se posebno upotrebljava pri dobiju gasa iz škrljaca.

Preporuka bi trebala da pomogne svim državama članicama koje žele da upotrebljavaju navedenu tehniku, da ovladaju rizicima za zdravlje i okolinu kao i  da povećaju transparentnost prema građanima. Osim toga, u Preporuci je postavljen temelj za ravnopravne uslove u industriji i uspostavljen jasniji okvir za ulagače.

Preporuka je praćena Komunikacijom u kojoj se razmatraju mogućnosti i izazovi primene „frakturacije” za dobijanje ugljenvodonika. Oba dokumenta su deo šire inicijative Komisije za uvođenje integrisanog okvira klimatske i energetske politike za razdoblje do 2030.

Poverenik za okolinu Janez Potočnik izjavio je: Gas iz škrljaca daje nadu nekim delovima Europe, ali istovremeno izaziva zabrinutost javnosti. Komisija odgovara na poziv na delovanje donošenjem minimalnih načela koja su države članice obavezne da ispune kako bi se rešile dileme povezane s okolinom i zdravljem, a subjektima i ulagačima pružila potrebna predvidljivost.”

Oslanjajući se na postojeće zakonodavstvo EU-a i dopunjujući ga prema potrebi, Preporuka je poziv državama članicama da posebno:

  • unaprede planiranje razvoj i ocene moguće kumulativne učinke pre izdavanja dozvola
  • pažljivo procene rizike i učinke za okolinu
  • osiguraju integritet bušotine na temelju standarda najbolje prakse
  • pre početka aktivnosti provere kvalitet lokalnih voda, vazduha i zemljišta kako bi se mogle pratiti moguće promene i rešili problemi koje stvaraju novi rizici
  • sakupljanjem emisija gasova  nadziru emisije u vazduhu, uključujući emisije gasova staklene bašte
  • saopštavaju javnosti informacije o hemikalijama koje se upotrebljavaju u pojedinim bušotinama
  • osiguraju da subjekti tokom izvođenja projekta primjenjuju najbolje prakse.

Komisija će i dalje olakšavati razmenu informacija s državama članicama, industrijom i organizacijama civilnog društva o ekološkim dimenzijama projekata povezanih s gasom iz  škrljaca.

Sledeći koraci

Države članice pozivaju se da načela primene u roku od šest mjeseci te da od decembra 2014. godine ubuduće svake godine obaveste Komisiju o uvedenim merama. Komisija će pratiti primenu Preporuke  pomoću pokazatelja stanja dostupnog javnosti kojim se uspoređuje situacija u različitim državama članicama. Komisija će u roku od 18 meseci provesti reviziju rezultata tog pristupa.

Okruženje

Konvencionalni prirodni gas nalazi se u podzemnim ležištima. Gas iz škrljaca je drugačiji – reč je takođe o prirodnom gasuu, ali se on nalazi unutar stena koje je potrebno lomiti („lomljenje”, „frakturacija”) kako bi došlo do njegovog oslobađanja. U EU-u je do danas bilo malo iskustva u području opsežnog i visokointenzivnog hidrauličnog lomljenja primenom meteode velikog volumena fluida. Taj postupak uključuje utiskivanje velikog volumena vode, peska i hemikalija u bušotine kako bi se stene razlomile, a vađenje gasa olakšalo. Dosadašnje iskustvo u Europi temeljilo se uglavnom na hidrauličkom lomljenju  pomoću malog volumena fluida u pojedinim konvencionalnim i gustim gasnim ležištima, uglavnom u vertikalnim bušotinama, što čini mali deo dosadašnjih naftnih i gasnih aktivnosti u EU-u. Oslanjajući se na iskustvo iz Severne Amerike gdje je postupak hidrauličnog lomljenja  pomoću velikog volumena fluida u širokoj primeni, subjekti u EU-u trenutno dodatno ispituju taj postupak.

Rizicima i učincima u odnosu na okolinu treba primereno upravljati. Budući da je na širem području potrebno izbušiti više bušotina kako bi se dobila ista količina gasa kao u konvencionalnim bušotinama, kumulativne učinke potrebno je objektivno proceniti i ublažiti.

Većina zakonodavstva EU-a nastala je pre primene postupka hidrauličnog lomljenja  pomoću velikog volumena fluida. Iz tog  razloga se određenim ekološkim aspektima u postojećem zakonodavstvu EU-a ne pristupa na sveobuhvatan način. To je dovelo do zabrinutosti javnosti i poziva EU-u na delovanje.

Dodatne informacije:

Komunikaciju i Preporuku možete pronaći na sledećoj stranici

Više pojedinosti o klimatskoj i energetskoj politici

Vidi :

Audiovizualne materijale, uključujući video novosti o gasu iz škrljaca i opsežan arhivski materijal koji se mogu preuzeti s tvlink.org