U poslednjih deset godina udvostručio se broj nezakonito ubijenih afričkih slonova, a u 2012.godini krivolovci su ubili 22 000; krivolov nosoroga u velikom je porastu u Južnoj Africi, gde se rog nosoroga prodaje za 40 000 EUR po kilogramu, a to je i uzrok 78 % slučajeva smrti sumatranskih tigrova. Kosti tigra prodaju se za 900 EUR po kilogramu.

Kao odgovor na nedavni globalni porast krivolova i nezakonite trgovine divljom faunom i florom koji su u slučaju nekih vrsta dostigli do sada nezabeležene razmere, Komisija je pokrenula javno savetovanje o mogućnostima delotvornije borbe EU protiv krijumčarenja divljom faunom i florom. Na primer, 2013.godine  je u Južnoj Africi nezakonito ulovljeno više od 1000 nosoroga,  u odnosu na 13 u 2007.godini . Vrednost rogova nosoroga sada je veća od vrednosti zlata. EU je glavno  tržište i bitna tranzitna ruta za nezakonite proizvode od divlje flore i faune , a sve veću ulogu ima i organiziovani kriminal.

Komesar za životnu sredinu Janez Potočnik izjavio je: „Krijumčarenje divljom faunom i florom ima vrlo negativan učinak na bioraznolikost i moramo pronaći način da preduzmemo odlučnije mere. Ovo savetovanje prvi je korak prema, nadam se, velikoj promeni u našem pristupu.”

Komesarka za unutarašnje poslove Cecilia Malmström izjavila je: „Krijumčarenje divljom florom i faunom  donosi znatnu zaradu međunarodnim grupama  koje se bave organizovanim kriminalom. Ovom  Komunikacijom utvrđuje se način na koji svi učesnici  mogu sarađivati u delotvornoj  borbi protiv tog oblika kriminala.”

image(1)

Tokom protekle decenije, EU je imala aktivnu ulogu u borbi protiv nezakonite trgovine divljom florom i faunom , donoseći stroga pravila za trgovanje ugroženim vrstama i pružajući znatnu podršku  naporima koji se ulažu u borbu protiv krijumčarenja u zemljama u razvoju. Tokom poslednjih trideset godina EU je osigurala više od 500 miliona EUR za očuvanje biološke raznovsnosti  u Africi, a vrednost portfelja tekućih projekata iznosi približno 160 miliona EUR.

Kriminal divlje flore i faune vrlo je unosan, a kazneni progon je redak. Sve veća potražnja za nezakonitim proizvodima ima razarajuće posledice za niz već ugroženih vrsta. Zbog novih razmera problema, potrebno je utvrditi kako se EU može delotvornije boriti protiv krijumčarenja divljom faunom i florom. Stoga Komisija poziva na iznošenje stavova i ideja u odnosu na  deset pitanja  krijumčarenja biljaka i životinja , uključujući prikladnost postojećeg okvira, instrumente kojima bi se mogli ojačati sadašnji napori u borbi protiv tog problema, način na koji EU može pomoći, unapređivanje našeg znanja i podataka i mogućnost strožih sankcija.

Primedbe se do 10. aprila  2014. mogu podneti na ec.europa.eu/yourvoice/.

Sledeći koraci

Rezultati savetovanja i konferencije koja će se održati 10. aprila 2014. godine  uključi će se u pregled postojećih politika i mera EU-a u navedenom području kako bi se EU dodelila važnija uloga u rešavanju problema.

Kontekst

Krijumčarenje divljom florom i faunom ( nezakonita prekogranična trgovina biološkim resursima uzetim iz prirode, uključujući trgovinu drvom i morskim vrstama) nije nova pojava, ali su se njegov obim, priroda i uticaj poslednjih godina znatno promenili.

Krijumčarenje divljom florom i faunom je među najunosnijim kaznenim delima u svetu koja pokreće visoka i rastuća potražnja za proizvodima od divlje flore i faune , posebno u Aziji. Zbog niskog nivoa svesti, niskog rizika od otkrivanja i blagih sankcija, ovo tržište je posebno zanimljivo mrežama organizovanog kriminala u EU, ali i u drugim delovima sveta.

U poslednjih  deset godina udvostručio se broj nezakonito ubijenih afričkih slonova, a u 2012. krivolovci su ih ubili 22 000; krivolov nosoroga u velikom je porastu u Južnoj Africi, gde se rog nosoroga prodaje za 40 000 EUR po kilogramu, a krivolov je i uzrok u 78 % slučajeva smrti sumatranskih tigrova. Kosti tigra prodaju se za 900 EUR po kilogramu.

Zbog krijumčarenja divljih biljaka i životinja mnogim  najmarginalizovanijim zajednicama na svetu, uključujući autohtone zajednice, uskraćuje se mogućnosi održivog načina života. Njegova povezanost s korupcijom i nezakonitim novčanim tokovima, na primer pranjem novca, narušava vladavinu prava i dobro upravljanje. Njime se potstiče i regionalna nestabilnost u Srednjoj Africi, gde neke paravojne grupe svoje aktivnosti finansiraju prihodima od krijumčarenja divljom florom i faunom . Narušava se i biorazličitost , što je pretnja zdravlju vitalnih ekosistema.

Dodatne informacije:

Napomene u okviru savetovanja možete uneti ovde:

http://ec.europa.eu/environment/consultations

Vidi i:

ec.europa.eu/environment/cites/

ec.europa.eu/environment/cites/trafficking

MEMO – pitanja i odgovori: MEMO/14/91