Komesarka EU za saobraćaj Violeta Bulc danas i sutra boravi u Crnoj Gori i Srbiji gde će promovisati dalju saradnju i modernizaciju saobraćajnog sektora u skladu sa zaključcima Samita o Zapadnom Balkanu održanog u julu u Briselu.

Komesarka Bulc će održati niz sastanka sa Ivanom Brajovićem ministrom saobraćaja i pomorskih pitanja Crne Gore, Edmondom Haxhinastom ministrom saobraćaja i infrastrukture Albanije i Zoranom Mihajlović zamenicom premijera Srbije i ministarkom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Komesarka Bulc će posetiti i nekoliko projekata u regionu koje sufinansira EU (poput prekogranične deonice puta od Božaja u Crnoj Gori i Hani i Hotita u Albaniji). Saobraćaj predstavlja jednu od najvažnijih oblasti saradnje između EU i Zapadnog Balkana čiji je okvir dogovoren u Agendi povezivanja koja pokriva infrastrukturni razvoj i reformu politika u tom sektoru. Tokom posete, komesarka Bulc će podsetiti na značaj koji sprovođenje pomenute Agende ima za prevazilaženje razvojnog jaza i podršku regionalnoj stabilnosti i prosperitetu.