U svom obraćanju na vanrednom sastanku sa nadležnim organima Evropskog socijalnog fonda i  Evropskog fonda za pomoć najugroženijima, komesarka Marijan Tisen je izjavila: „Ove godine je u Evropu pristiglo više od 500.000 izbeglica, a očekuje se da ovaj broj bude još veći. Ogromna većina njih beži od rata u Siriji, od terora Islamske države u Libiji i diktature u Eritreji.

Mnoge države članice EU su u ovom trenutku pod velikim pritiskom i jedva izlaze na kraj sa velikim prilivom ljudi. Tu je i finansijski pritisak – veliki broj članica ima znatna budžetska ograničenja. Novac je problem i zato moramo da se postaramo da se sredstva EU troše odgovorno, delotvorno i efikasno. Moramo da pružimo zaštitu onima kojima je potrebna; onima koji beže od rata i progona. Zbog njih moramo odmah da reagujemo, da im pomognemo da se integrišu u naša društva i tržišta rada. U ovom smislu, fondovi EU mogu imati snažan uticaj na podršku integraciji ugroženih zajednica – uključujući migrante i izbeglice.” Integralni govor komesarke Tisen možete pročitati ovde