Nakon što je krajem jula podnela zahtev za pomoć za proširenje prihvatnih kapaciteta za 1.270 novopristiglih tražilaca azila kao i za proširenje administrativnih kapaciteta za obradu zahteva za azil, Austrija je juče primila pet miliona evra iz Fonda za azil, migracije i integracije. Komesar Avramopulos je juče boravio u Beču i Trajskirhenu gde je izjavio sledeće: „Izbeglička kriza se ne dešava negde daleko od nas. Dešava se tu pred nama. Kuca na vrata svake države članice EU. Nijedna država članica EU ne može sama da reši ovaj problem. Ovu krizu ćemo previzići samo ukoliko reagujemo kao prava Unija; odgovorno i solidarno.”

Komisija je iz istog Fonda danas izdvojila četiri miliona evra hitne pomoći Mađarskoj, nakon zahteva koji je Mađarska podnela sredinom avgusta. Sredstva će biti iskorišćena za unapređenje infrastrukture postojećih prihvatnih objekata ali i za razvoj novih, za kupovinu opreme i zaliha koji su neophodni prihvatnim centrima, te za proširenje kapaciteta ljudskih resursa i povećanje transportnih kapaciteta u zemlji. Komesar Avramopulos je boravio u Budimpešti krajem juna i planira da je ponovo poseti krajem septembra.