Evropska komisija je usvojila izmene radnih programa za 2016. čime je uvećala sredstva za pomoć kriznim situacijama u okviru Fonda za azil, migracije i integracije (AMIF) i Unutrašnjeg fonda za bezbednost (ISF) za dodatnih 275,5 miliona evra.

Za finansiranje dodatnih sredstava za krizne situacije biće iskorišćena sredstva iz pomenutih fondova predviđena budžetom EU za 2016, koja još uvek nisu dodeljena. Povećanje sredstava je deo mera dogovorenih na sastanku Evropskog saveta 18. i 19. februara, kojima se poziva na preduzimanje hitnih mera za rešavanje humanitarne situacije u Grčkoj i u zemljama duž zapadnobalkanske rute, korišćenjem svih raspoloživih nacionalnih i sredstava EU.

Prvobitni budžet od 188,98 miliona evra za pomoć u kriznim situacijama u okviru AMIF-a i ISF-a za 2016. je sada povećan sa dodatnih 193,5 miliona evra za AMIF i 82 miliona evra za ISF te u 2016. ukupno iznosi 464 miliona evra za zadovoljavanje hitnih potreba država članica u kontekstu izbegličke krize.