Novi konkurs očekuje kreativce koji se bave biznisom – najavljeno je na informativnoj radionici u okviru projekta „Centar za razvoj kreativnih industrija – The creative industries development centre“. Ideja kreativne industrije jeste da kombinuje kreativnost sa preduzetničkim duhom, zarad postizanja ekonomske dobiti. Radionica je nedavno održana u Novom Sadu, a tom prilikom je naznačen rok za prijavu na konkurs – 10. jun.

Projekat je usmeren na tri kreativne industrije – održivi kulturni turizam, moda i dizajn i umetnički zanati – a opšti cilj projekta jeste da se osnaže kreativne i preduzetničke kompetencije i poveća svest o prednostima održivosti kreativne industrije u regiji.

Aktivnosti unutra programa biće realizovane u tri faze: obuka, razmena iskustava sa učesnicima iz drugih zemalja i edukativne posete.

Projekat „Centar za Razvoj Kreativnih Industrija – The creative industries development centre“ skraćeno KUL,  sprovoditi se u okviru EU Programa: Kreativna Europa, a partneri su , Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar (Hrvatska), Inženjere za zaštitu životne sredine Novi Sad (Srbija) i Razvojni center Murska Sobota (Slovenija).

Razvojni centar Murska Sobota iz Slovenije nadgledaće sve aktivnosti vezane za održivi kulturni turizam, Inženjeri za zaštitu životne sredine iz Srbije – u saradnji sa Udruženjem zanatlija – organizovaće aktivnosti povezane s umetničkim zanatima, a Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar sprovešće aktivnosti koje su u vezi sa modom i dizajnom.