Delegacija Evropske unije poziva zaposlene u medijima i zainteresovane za medijski sektor u Srbiji da učestvuju u konsultacijama o podršci Evropske unije.

Kao što je istaknuto u Godišnjem izveštaju o Srbiji za 2023, „Srbija ima određeni nivo pripreme u vezi sa slobodom izražavanja (…) i, u celini, ostvaren je ograničen napredak u vezi sa preporukama iz prošle godine. Posebno zabrinjavaju slučajevi pretnji, zastrašivanja, govora mržnje i nasilja nad novinarima, posebno na lokalnom nivou. Povećanje strateških tužbi protiv učešća javnosti (SLAPP), koje su pokrenuli članovi nacionalnih i lokalnih vlasti, može proizvesti efekat zastrašivanja, uključujući i autocenzuru. Kako se dalje ističe u Godišnjem izveštaju, „Srbija bi trebalo da sprovede svoju medijsku strategiju i akcioni plan bez daljeg odlaganja“, fokusirajući se na sprovođenje prošlogodišnjih preporuka:

– jačanje sigurnosti i bezbednosti novinara;
– jačanje medijskog pluralizma (uključujući funkcionisanje, mandat i nezavisnost REM-a i javnih servisa);
– obezbeđivanje transparentnog i pravičnog sufinansiranja medijskih sadržaja.

EU već dugi niz godina podržava medijski sektor u Srbiji i na Zapadnom Balkanu kroz finansiranje projekata i programa koje sprovode lokalne, nacionalne ili međunarodne organizacije, bilo iz bilateralne, regionalne perspektive ili kroz svoje instrumente spoljne politike (FPI). Opšti cilj ove podrške je jačanje slobode izražavanja i obezbeđivanje kvaliteta i pluraliteta medija, u cilju sprovođenja Medijske strategije, kao i podizanja svesti javnosti o dezinformacijama i lažnim vestima. Donacije EU su pomogle u rešavanju specifičnih potreba, uključujući bezbednost novinara, samoregulaciju i etički kodeks, inovativne poslovne modele, lokalno umrežavanje i zajedničku produkciju, kvalitet i digitalni sadržaj, medijsku pismenost i podršku unapređenju i primeni zakonodavstva i politika.

U tom kontekstu i imajući u vidu aktuelne izazove sa kojima se mediji i novinari u Srbiji i dalje suočavaju, Delegacija EU u Srbiji nastaviće da pruža bilateralnu podršku sprovođenju Medijske strategije i slobodi izražavanja, kvalitetu i pluralnosti medija i borbi protiv dezinformacija. Konkretno, neki specifični prioriteti su identifikovani kao tekuće potrebe sektora i/ili oblasti koje tek treba da se razvijaju i podstiču. EU bi mogla da donese dodatnu vrednost ovim oblastima podrške:

1. Poboljšanje bezbednost novinara
2. Ojačavanje samoregulacije i promocije etičkog kodeksa
3. Podrška profesionalnim standardima i kvalitetu izveštavanja, kao i digitalnim kapacitetima (u skladu sa Zakonom o digitalnim uslugama EU)
4. Poboljšavanje imidža i narativa o diskriminisanim grupama
5. Specifična podrška rodnoj ravnopravnosti u novinarstvu (uključujući poboljšanje imidža i narativa o ženama u medijima i rodnu ravnopravnost u sektoru – uz sigurnost novinarki, ista plata za isti posao itd.)
6. Poboljšanje pristupa zanemarenim grupama, uključujući manjine
7. Podrška implementaciji ili poboljšanju zakona i politika
8. Podrška medijskoj pismenosti
9. Suprotstavljanje i rešavanje uticaja SLAPP-a.

Stoga, Delegacija EU poziva zaposlene u medijima i zainteresovane da pruže povratne informacije o ovim prioritetnim oblastima, da predlože druge oblasti od interesa za medijski sektor i/ili da predlože najbolje načine za implementaciju ovih prioritetnih oblasti. Ove konsultacije će pomoći Delegaciji EU da usavrši svoj pristup u podršci medijskom sektoru u Srbiji.

Ove informacije možete na delegation-serbia-media-consulting@eeas.europa.eu do 25. januara 2024.

Pozivno pismo