Evropska unija najstrože osuđuje nasilna dejstva protiv građana, trupa KFOR-a, snaga za sprovođenje zakona i medija na severu Kosova. Nasilje je moglo da se izbegne i mora da se izbegava u budućnosti.

Evropska unija čvrsto stoji iza NATO-ve misije KFOR i misije Evropske unije EULEX u ispunjavanju njihovih mandata.

Pozivamo i Kosovo i Srbiju da odmah i bezuslovno preduzmu mere za deeskalaciju, prestanu da koriste retoriku podela i suzdrže se od daljih nekoordinisanih akcija. Pod hitno je potrebno vratiti mir.

Evropska unija je spremna da sprovede odlučne mere. Nesmirivanje tenzija će imati negativne posledice.

Očekujemo od kosovskih vlasti da odmah prekinu policijske operacije u blizini opštinskih zgrada na severu Kosova. Gradonačelnici bi trebalo privremeno da vrše svoje dužnosti u drugim prostorijama van opštinskih zgrada. Prevremeni izbori bi trebalo da se najave što pre u sve četiri opštine i da se organizuju uz punu inkluziju. Očekujemo od kosovskih Srba da učestvuju na tim izborima.

Izražavamo zabrinutost zbog podignutog najvišeg stepena borbene gotovosti Vojske Srbije.

Evropska unija očekuje i od Kosova i od Srbije da se odgovorno ponašaju i odmah angažuju u dijalogu posredstvom EU kako bi našli održivo rešenje za situaciju na severu Kosova koje će garantovati bezbednost, sigurnost i participativnu demokratiju za sve građane i utrti put primeni Sporazuma o putu ka normalizaciji i pripadajućim aneksima. To uključuje, da se bez daljeg odlaganja i preduslova započne rad na uspostavljanju Asocijacije/Zajednice opština sa srpskom većinom.

* Ova oznaka ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244/1999, kao i sa mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji nezavisnosti