Muzika kakvu danas poznajemo zasnovana je na principima klasične fizike, odnosno akustike. Međutim, naučnici tvrde da ćemo, ako sa pravila klasične fizike, pređemo na ona koja važe u svetu kvantne fizike, dobiti potpuno nov muzičko-naučni žanr. Iako su muzika i kvantna fizika naizgled dva potpuno nespojiva sveta, zaista je moguće svirati atomima. Ispostavlja se da postoji dodirna tačka – eksperiment u kvantnoj fizici, u kojem se prilikom tretiranja kvantnih čestica ispoljavaju akustički fenomeni. Taj deo kvantne fizike se naziva kvantna akustika.

Većini ljubitelja muzike, umetničkih laika I naučnih analfabeta ovo objašnjenje ne znači mnogo, ali znaju da im se novi zvuk dopada. Za nastanak inovativnog zvuka treba da zahvalimo dvojici prijatelja, naučnika, Draganu Novkoviću i Vlatku Vedralu, nekadašnjim učenicima Matematičke gimnazije I velikim ljubiteljima gitare. Želja da spoje muziku I kvantnu fiziku I saradnja sa pijanistima sastava LP duo iznedrili su projekat “Quantum music”, koji je finansiran sredstvima Evropske unije kroz program Kreativna Evropa. Nosilac projekat je Muzikološki institute SANU.

„Projekat je atraktivan ne samo zato što vi sad možete da čujete te zvuke koji nikad ranije nisu bili proizvedeni, već i zato što smo u okviru koncerta koji je sastavni deo projekta napravili prezentacije gde se ljudima sve vreme objašnjava određeni kvantni fenomen i kako se on transponuje kroz muziku“, objašnjava Ivana Medić, koordinatorka projekta “Quantum music”

A da su svojom idejom I projektom pogodili pravo u metu, svedoči i to što je Muzikološki institut dobio i drugi projekat kroz program Kreativna Evropa pod nazivom “Beyond Quantum Music”.

“Zapravo sada hoćemo da pored veze između kvantne fizike i muzike, proširimo delatnost i na druge umetnosti. Jednostavno današnja kompjuterska tehnologija, savremene tehnologije, u toj meri su povezale različite grane umetnosti, da ih je besmisleno na silu razdvajati”, kaže Ivana Medić.

Kreativna Evropa je program Evropske komisije za podršku sektoru kulture i audiovizuelnim delatnostima, sa budžetom od 1,46 milijardi evra. Srbija u programu Kreativna Evropa učestvuje od samog početka, od 2014. godine. U prvom sedmogodišnjem ciklusu podnosioci projekata iz Srbije bavili su se temama kulturne baštine i savremene kulture i umetnosti, a učestvovale su i intitucije čija delatnost nije primarno iz oblasti kulture, već je orijentisana na obrazovanje, poput univerziteta. Program pokriva veoma širok spektar tema, te samim tim raznorodne organizacije mogu da konkurišu, a kao i uvek, najvažnija je dobra ideja. Raznorodnost tema i potencijalnih učesnika omogućavaju široko postavljeni proriteti programa Kreativna Evropa.

„Postoje tri prioriteta, to je razvoj publike, mobilnost i jačanje kapaciteta. Mobilnost je nešto što je za Evropsku komisiju veoma važno, za razvoj evropskog zajedništva, evropskog jedinstva, za uopšte razmenu iskustava između kolega, profesionalnog znanja i iskustava iz cele Evrope. Mobilnost je nešto što se podrazumeva kada je reč o evropskoj saradnji“, kaže je Dimitrije Tadić, nacionalna kontakt tačka za prohram Kreativna Evropa iz Deska Kreativna Evropa.

Desk Kreativna Evropa Srbija je sprovodi program u Srbiji, a oformljen je u okviru Ministarstva kulture. Tim Deska se bavi promocijom programa i pruža nesebičnu podršku ustanovama kulture i organizacijama civilnog društva koje žele da obezbede učešće u programu. Prvi put ove godine bio je otvoren specijalizovani konkurs za Zapadni Balkan, za koji je pokazano veliko interesovanje.

„Mi smo veoma ponosni na činjenicu da je EK koristila istraživanje našeg Deska o stanju regionalne saradnje prilikom koncipiranja ovog konkursa i veliko interesovanje pokazuje da je konkurs bio baziran na realnim potrebama sistema kulture našeg regiona“, smatra Tadić.

Novi programski ciklus je počeo 1. januara 2021. i trajaće narednih sedam godina.

Tekst je pripremljen u okviru projekta „Podrška učestvovanju u EU programima“ u cilju promocije programa Evropske unije i što uspešnijem učešću Srbije u tim programima. Glavni korisnik projekta je Ministarstvo za evropske integracije, a sprovodi se uz podršku Ministarstva finansija, Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije. Projekat vredan 1.4 miliona evra finansira Evropska unija, a sporovodi ga konzorcijum koji predvodi kompanija International Development Ireland Ltd.