Kulturno nasleđe na kalendaru 2018

0

Pod sloganom “Naše nasleđe: gde prošlost susreće budućnost” počela je Evropska godina kulturnog nasleđa. Tokom 2018. godine, širom Evrope biće organizovani mnogobrojni događaji i manifestacije, kao i pokrenuta serija inicijativa, čiji je cilj da ohrabri građane da otkriju šta je to kulturno nasleđe njihovih gradova, regiona, zemalja i – Evrope.

U svojoj raznolikosti i bogatstvu, kulturno nasleđe spaja ljude i pruža im zajedničko razumevanje mesta u kojima žive i koja čine veliki evropski kontinent. Od antičkog mita o Evropi do današnjeg doma za više od 500 miliona ljudi, to nasleđe se pronalazi u selima i gradovima, zamkovima i crkvama, umetničkim delima u muzejima, ali i u domovima, zanatima i bakinim kuhinjama.

Kako bi promovisali Evropsku godinu kulturnog nasleđa, EU info centar u Beogradu i Delegacija EU u Srbiji su, u saradnji sa digitalnom platofmom Evropeana, napravili kalendar za 2018. u kome je predstavljen mali deo bogatog kulturnog nasleđa Srbije i Evrope, doprinosa iz Srbije portalu Evropeana kao i selekcija radova sa tog portala. To je prvi korak u obeležavanju godine kulturnog nasleđa, kome će slediti raznovrsne aktivnosti organizovane u Beogradu, Novom Sadu, Nišu – u EU info centru i dva EU info kutka.

U Briselu, institucije EU posvećene su aktivnostima u vezi sa Evropskom godinom kulturnog nasleđa, a kroz program Kreativna Evropa raspisan je poziv za podnošenje projekata saradnje koji su u vezi sa kulturnim nasleđem. Dodatne mogućnosti za finansiranje najavljene su kroz programe Erazmus+, Evropa za građane i građanke, Horizont 2020 i druge.

Pogledajte ispod ceo kalendar za 2018:

Podeli

Comments are closed.