Kreativna Evropa kroz poziv koji podržava mobilnost umetnika nudi grantove za putovanja umetnicima, stvaraocima i kulturnim profesionalcima da nastave međunarodni projekat po svom izboru.

Nakon što je u julu 2022. najavljena nova akcija mobilnosti za umetnike, Kultura pokreće Evropu, otvoren je prvi poziv za umetnike i profesionalce u kulturi. Mogu se prijaviti umetnici i kulturni profesionalci u sledećim oblastima:

  • arhitektura
  • kulturno nasleđe
  • dizajn i modni dizajn
  • književno prevođenje
  • muzika
  • vizuelne umetnosti
  • performativne umetnosti

Kriterijumi za prijavu:

  • osoba mora da ima najmanje 18 godina
  • legalno boravi u zemlji koja učestvuje u programu Kreativna Evropa
  • umetnik ili kulturni profesionalac u oblastima koje obuhvata sektor Kulture programa Kreativna Evropa (vidi listu iznad).

Kada se možete prijaviti

Kultura pokreće Evropu je stalno aktivna – to znači da je poziv otvoren relativno dugo, dok se evaluacija aplikacija obavlja na kraju svakog meseca tokom perioda prijava.

Ovaj prvi krug otvoren je od 10. oktobra 2022. do 31. maja 2023. godine.

Aplikanti čiji su projekti odabrani imaće godinu dana od datuma potpisivanja ugovora o grantu da završe svoj projekat.

Kako se prijaviti:

Link sa informacijama o načinu prijave je ovde.

Inkluzivno i održivo

Pristupačnost i inkluzivnost su sastavni deo inicijative Kultura pokreće Evropu.

Kultura pokreće Evropu pruža posebnu podršku osobama sa invaliditetom i onima koji se brinu o deci. Takođe će pružiti posebnu podršku onima koji putuju u i iz prekomorskih zemalja i teritorija, kao i najudaljenijih regiona EU. Šema mobilnosti ima poseban fokus na mlade umetnike, s ciljem da održi rodnu i geografsku ravnoteže među korisnicima grantova.

Kultura pokreće Evropu je podjednako posvećena poslovanju na održiv i ekološki odgovoran način. Akcija mobilnosti ne podržava putovanja avionom na udaljenosti manjoj od 600 km i podstiče primaoce grantova da koriste održivija prevozna sredstva gde je to moguće putem dodatnih finansijskih sredstava.

Nova akcija je deo programa Kreativna Evropa 2021-2027. Republika Srbija je zvanično pristupila novom programu „Kreativna Evropa” 2021-2027. 

Republika Srbija učestvuje u programu Kreativna Evropa od 2014. godine. Od 2014. godine kompanije i organizacije iz Srbije povukle su oko 12 miliona evra bespovratnih sredstava kroz različite pozive u okviru programa „Kreativna Evropa” (8,5 miliona evra kroz potprogram KULTURA i 3,6 miliona evra kroz potprogram MEDIA). Do sada je 146 organizacija iz Srbije učestvovalo u 305 projekata programa „Kreativna Evropa” 2014 2020, ostvareno je 675 partnerstava sa organizacijama iz EU i jugoistočne Evrope, sa najvećim brojem partnera iz Francuske, Nemačke, Slovenije, Španije i Italije. Pored toga, 20 srpskih izdavačkih kuća učestvovalo je u 34 projekta koja su podržala književne prevode, čiji je rezultat bilo 317 prevoda beletristike.

Takođe, 43 organizacije iz Srbije realizovale su 153 projekta u okviru potprograma „Kreativne Evrope” MEDIA; kroz „Kreativna Evropa” MEDIA razvijena su 23 filma – jedan animirani projekat, devet dokumentarnih filmova, poput filma „Bez” (r. Luka Papić), kome je dodeljena Gran pri nagrada Beldoks festivala 2022. godine, i 13 igranih filmova, poput filma „Otac” (r. Srdan Golubović). Kroz program „Kreativna Evropa” 2014 2020. 12 projekata je bilo usmereno na podršku filmskim festivalima u Srbiji, podržan je razvoj 23 pojedinačna projekta sa 715 hiljada evra, tri grupna projekta sa 398 hiljada evra, podržana je jedna video-igrica sa 50 hiljada evra i jedan TV program sa 50 hiljada evra.