Mladi do 30 godina uskoro će lakše dolaziti do posla, pošto će im kroz aktivnosti Evropske unije biti ponuđene dodatne obuke i prakse.

Program „Garantna šema za mlade” sprovodiće se u 20 lokalnih samouprava. Cilj je olakšanje tranzicije na tržište rada i podsticanje zapošljavanja, jer je od 150.000 do 200.000 mladih od 15 do 30 godina nevidljivo za sistem, nisu zaposleni, a nisu ni u nekom od programa obrazovanja

U saradnji sa institucijama sistema, a pre svega sa Vladom Srbije i Ministarstvom za turizam i omladinu, Evropska unija finansijski će pomoći implementaciju programa u 20 lokalnih samouprava.

„Program podrazumeva subvencije za mlade i njihovo doškolovavanje, neki vid prakse ili šegrtovanja, pomoć u zbrinjavanju dece za zaposlene majke i njihov prevoz do posla“, istakao je nedavno Metju Penot, projektni menadžer Delegacije EU u Srbiji, na predstavljanju godišnjeg izveštaja o političkoj, ekonomskoj i socijalnoj participaciji mladih u 2022, prenela je Beta.

Trenutno, registrovana nezaposlenost među mladima u Srbiji,  odnosno onih koji posao traže preko Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) iznosi oko 24 odsto. Ova služba je obznanila da će mladi do 30 godina starosti koji su na evidenciju nezaposlenih prijavljeni od 1. januara 2024. godine biti uključeni u ciljnu grupu kao deo programa „Garantna šema za mlade” i to u tri pilot-filijale NSZ-a, u Sremskoj Mitrovici, Nišu i Kruševcu. To je program čiji je cilj olakšanje tranzicije mladih na tržište rada i podsticanje njihovog zapošljavanja, i to kroz saradnju različitih sektora i socijalnih partnera.

Potpisivanje „Garantne šeme za mlade“

„Garantna šema za mlade” podrazumeva da mladi do 30 godina starosti dobiju kvalitetnu ponudu za posao, nastavak obrazovanja ili praksu u roku od četiri meseca od ulaska u status nezaposlenosti ili napuštanja, odnosno završetka formalnog obrazovanja. Kako bi se ovaj program efikasno sproveo, navode u NSZ-u, prepoznata je potreba za uspostavljanjem snažnih partnerstava, posebno između resora nadležnih za rad i zapošljavanje, socijalna pitanja, obrazovanje, omladinu, privredu i finansije, sa poslodavcima, kao i sa organizacijama civilnog društva, kancelarijama za mlade i ostalim akterima na tržištu rada.

Kao glavna kontakt tačka „Garantne šeme za mlade”, NSZ je u obavezi da pruži unapređenu individualizovanu podršku mladima, koja će dodatno biti potkrepljena realizacijom posebno osmišljenih mera finansijske podrške. Suština unapređene podrške podrazumeva u potpunosti individualizovan rad sa nezaposlenim koji treba da se postigne kvalitetnijim profilisanjem.

Indeks učešća mladih