Debata: “LGBTIQ+ kulturno nasleđe u Srbiji

Vreme : Sreda, 15. septembar 2021. od 16h do 17h

OPIS:

Povodom beogradske Nedelje ponosa i Evropskih dana kulturne baštine, seriju razgovora pod nazivom LGBTIQ+ Culture Talks otvaramo debatom o kvir kulturnom nasleđu u Srbiji. Prateći ovogodišnji slogan dana kulturne baštine – Heritage All Inclusive – pokrećemo razgovor o tome na koji način, kada i koliko je kvir nasleđe prisutno u kulturi i umetnosti Srbiji i kakav je naš odnos prema njemu.

U razgovorima sa istraživačima, novinarima i aktivistima, debata se fokusira na kvir elemente u srpskom filmu, književnosti i muzici, ali i performativnoj umetnosti. Tragajući za izvorima i poreklom današnje kvir kulture, razgovor će pokrenuti i pitanje značaja koju umetnost i kultura imaju za ostvarivanje prava manjina i za osvajanje njihove slobode.

Učestvuju:

  • Sanja Lazarević Radak, viša naučna saradnica, Institut za političke studije;
  • Milan Živanović, autor kvir literature i novinar XXZ magazina;
  • Marko Mihailović, LGBTIQ+ aktivista i organizator Belgrade Prajda.

Moderator:

Aleksandar Obradović,  EU info mreža

Link za prijavljivanje

O SERIJALU:

LGBTIQ+ Culture Talks je serija od tri offline/online događaja u znak podrške beogradskoj Nedelji ponosa 2021, kao i nove Strategije ravnopravnosti LGBTIQ+ koja je usvojena u novembru 2020. Cilj ovih događaja je promovisanje inkluzije i različitosti, te borba protiv nejednakosti u kulturi, kroz promovisanje kulture i umetnosti čiji su autori članovi LGBTIQ+ zajednice u Srbiji. Kroz povećanje vidljivosti ovih umetnika/ca i kulturnih radnika/ca, serijal želi da doprinese smanjenju zločina iz mržnje, govoru mržnje i nasilja nad LGBTIQ+ osobama, te izgradnji LGBTIQ+ inkluzivnog društva.