Nova pravila koja za cilj imaju vraćanje poverenja u finansijska tržišta EU i poboljšanje zaštite ulagača, EU članice treba i zvanično da odobre.

Sudije zemalja koje izriču maksimalne kazne za ozbiljne prestupe, kao što su manipulisanje LIBOR referentnom kamatnom stopom, izricaće najmanje četiri godine kazne zatvora, predviđeno je nacrtom zakona odobrenog u Parlamentu u utorak. Ova pravila koja za cilj imaju vraćanje poverenja u finansijska tržišta EU i poboljšanje zaštite ulagača, EU članice treba i zvanično da odobre.

„Današnje glasanje je veliki korak napred u omogućavanju sudovima širom Evrope da zaustave zloupotrebu tržišta. Ovo je prvi zakon koji uvodi teške krivične kazne u celoj EU, sa minimalnom kaznom od četiri godine zatvora za ozbiljne prestupe poput trgovine povlašćenim informacijama i manipulacijama na tržištu. Skandal sa LIBOR-om možda nije poslednji: optužbe na račun manipulacije se sada pojavljuju i u sferi tržišta nafte, gasa kao i deviznog tržišta”, rekla je izvestilac Odbora za ekonomska i monetarna pitanja, Arlin Makarti (S&D, UK), koja je vodila zakon kroz parlamentarni postupak.

Nova pravila su izglasana sa 618 glasova; 20 protiv i 43 uzdržana.

“Kriminalci koji se bogate manipulisanjem tržištima i trgovinom poverljivih informacija ne bi trebalo da budu oslobođeni samo administrativnom kaznom. Ponosan sam što je moj predlog o minimalnoj kazni za počinioce ovih kriminalnih dela ušao u konačan tekst zakona. Obezbeđivanje vidljivost pravde da bi se dokazalo njeno postojanje povratiće poverenje građana u finansijska tržišta. Omogućili smo vlastima da efikasnije gone ovakva krivična dela, pružajući obuku i resurse za njihovo osoblje i čineći mogućim proširivanje nadležnosti i preko granica, svuda gde je neophodno boriti se protiv zločina”, rekla je Emin Bozkurt (S&D, NL), izvestilac Odbora za građanske slobode. 

Krivične kazne

Nacrt zakona pretpostavlja teže krivične sankcije, kao i zatvorske kazne, za zloupotrebu tržišta i radnje poput nezakonitog odavanja poverljivih informacija, tržišne manipulacije kao i njihovo izazivanje i podržavanje.

Kako bi se osigurala primena ovih kazni širom EU, sve zemlje članice će morati da zahtevaju od sudija da izriču maksimalne kazne, koje neće biti kraće od četiri godine za manipulacije tržištom, i ne kraće od dve godine za protivzakonito odavanje poverljivih informacija.

Prekršaji 

Po novim pravilima, definicije prekršaja i kazne koje će na njih biti primenjene će biti usaglašene.

Prekršaji manipulacije tržištima na koje je primenljiva kazna zatvora u trajanju od četiri godine, uključuju otpočinjanje transakcije ili traženje isporuke koja šalje obmanjujuće signale o snabdevanju ili ceni jednog ili više finansijskih instrumenata, ili pružanje lažnih ili obmanjujućih podataka kojima bi se manipulisalo obračunima kamatnih stopa, kao što su londonska međubankarska stopa (LIBOR) ili evropska međubankarska stopa (EURIBOR).

Prekršaji trgovine povlašćenim informacijama na koje je primenljiva zatvorska kazna u trajanju od četiri godine, uključuje one prekršaje u kojima je poverljiva informacija iskorišćena u svrhu kupovine ili prodaje finansijskih instrumenata ili otkazivanja i prepravljanja porudžbine.

Zemlje članice imaju slobodu da pooštre kazne za prekršaje u odnosu na one određene ovim zakonom.

Sledeći koraci 

Kada zakon bude zvanično odobren od Saveta ministara, zemlje članice će imati 24 meseca da počnu sa njegovom primenom. 

Procedura: zajedničko razmatranje (uobičajena zakonska procedura), prvo sporazumno čitanje

#criminalsanctions

REF. : 20140203IPR34503