Na Dan ljudskih prava, Evropska unija se pridružuje svetu u proslavi 75. godišnjice usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima (UDHR). Ovaj značajan dokument postavio je osnovu za naš globalni sistem ljudskih prava, kao i nacionalne zakone i međunarodne ugovore koji štite i promovišu ljudska prava, uključujući ECHR u Evropi. Ona je i danas relevantna i ključna kao i pre 75 godina.

Ljudska prava prevazilaze granice i kulture. Ona su svojstvena svakom pojedinačnom ljudskom biću bez razlike. Iako je u proteklih 75 godina postignut značajan napredak, krize se i dalje množe, a prečesto žene, deca i osobe u ranjivim situacijama podnose najteže breme posledica rata i sukoba.

Poštovanje, zaštita i ispunjavanje ljudskih prava je od suštinskog značaja za negovanje pravde i odgovornosti, kao i za okončanje nekažnjivosti. Ovo je jedna od temeljnih vrednosti i principa EU. Promovisanje opšteg poštovanja ljudskih prava je takođe ključni prioritet spoljne akcije EU, čemu smo čvrsto posvećeni. EU će takođe nastaviti da osuđuje kršenja i zloupotrebe ljudskih prava, kršenje međunarodnog humanitarnog prava, diskriminaciju, sužavanje građanskog prostora i napade na demokratiju i slobodu medija gde god da se dogode.

Zajedno sa 75. godina UDHR-a, obeležavamo i 30. godina Bečke deklaracije i Programa akcije, i 25. godina Deklaracije o braniocima ljudskih prava, uvažavajući njihovu ključnu ulogu kao aktera pozitivnih promena koji rade na promociji i ostvarivanju ljudskih prava. prava. Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima ostaje relevantnija nego ikad i stoji nam u dobroj poziciji još 75 godina i dalje dok primenjujemo njene principe da odgovorimo na trenutne izazove u našem sve digitalnijem svetu koji se već bori sa uticajima klimatskih promena.

Naša zajednička dužnost je da podržavamo i unapređujemo ljudska prava svake osobe širom sveta. Dok proslavljamo ovu prekretnicu, Evropska unija ponovo potvrđuje svoju posvećenost Povelji UN, zajedno sa Ujedinjenim nacijama i Kancelarijom visokog predstavnika za ljudska prava, kao i svim multilateralnim i regionalnim organizacijama, u unapređenju punog ostvarivanja ljudskih prava širom sveta . U skladu sa ciljem da nikog ne ostavi iza sebe, EU takođe potvrđuje svoju posvećenost promovisanju pristupa razvojnoj saradnji zasnovanog na ljudskim pravima.

Ljudska prava nisu samo reči na papiru; one su univerzalno primenljive pravne norme. Oni su temelj mira i put ka pravednijem, ravnopravnijem i inkluzivnijem društvu za danas, sutra i generacije koje dolaze.

Saopštenje