Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu potpisali su Memorandum o razumevanju i saradnji.

U ime Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Memorandum o razumevanju i saradnji potpisao je ambassador EU u Srbiji, Emanuele Žiofre, dok je u ime Fakulteta političkih nauka Memorandum potpisao prof. dr Dragan R. Simić, dekan fakulteta.

Ambasador Žiofre istakao je da je veoma srećan što saradnju sa Fakultetom političkih nauka možemo da podignemo na viši nivo. On je napomenuo da je ovaj fakultet aktivan internacionalno, da učestvuje u Erazmus + programu mobilnosti nastavnog kadra i studenata sa zemljama Evropske unije i da je aktivan u istraživačkim projektima.

„Želimo da kroz saradnju sa Fakultetom političkih nauka osiguramo da studenti, budući donosioci odluka, u potpunosti razumeju mehanizme i načine funkcionisanja Evropske unije, što će im biti važno za karijeru i budući rad. Takođe, na prostoru Zapadnog Balkana želimo da imamo više sredstava kako bismo ubrzali socio-ekonomski razvoj i više političkih reformi“, zaključio je ambasador.

Profesor Simić je izrazio veliko zadovoljstvo i naglasio da je Evropska unija jedan od najvećih donatora i investitora u Srbiji. On je dodao da je veoma zahvalan doprinosu Evropske unije u polju obrazovanja, naročito visokog, kao i na podršci akademskoj zajednici.

„Kao politikolozi i naučnici zaključili smo da treba da imamo više kontakta i da jačamo veze sa evropskim zemljama zarad boljeg naučnog rada i istraživanja. Smatramo da je potpisivanje ovog Memoranduma, pronalaženje razumevanja na ovako visokom, najvećem mogućem nivou, garancija za saradnju koju već imamo“, rekao je dekan.

Oblasti saradnje obuhvaćene Memorandumom odnose se na jačanje razumevanja političkog sistema Evropske unije, politika i procesa integracija Srbije u Evropsku uniju među studentima, pripravnički staž, razvoj inicijativa od interesa za studente i Delegaciju Evropske unije, korišćenje prostora Evropske kuće i promocija programa evropskih studija.