Sprečimo. Zaštitimo.

Početak kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ obeležen je konferencijom „Zamisli život bez nasilja“ u Narodnoj biblioteci u Beogradu, u organizaciji Kancelarije stalnog koordinatora Ujedinjenih nacija i UN agencija u Srbiji. U fokusu ovogodišnje kampanje su mladi kao pokretači promena i njihov aktivizam i uloga u izgradnji društva u kojem postoji nulta tolerancija za nasilje nad ženama i devojčicama.

U uvodnom panelu konferencije, stalna predstavnica UN u Srbiji, Fransoaz Žakob, je istakla da je nasilje nad ženama I devojčicama najrasprostranjeniji vid kršenja ljudskih prava. „To takođe predstavlja i veliku krizu u zdravstvu kao i veliku prepreku u ostvarenju održivog razvoja. Nasilje nad ženama je uporno, rasprostranjeno i pogoršava se u mnogim delovima sveta, uključujući i ovde, ali i u mojoj zemlji Francuskoj“, kazala je Žakob i naglasila da su nasilje i zlostavljanje najčešće ukorenjeni u socijalnoj nepravdi i patrijarhalnom modelu koji je trajao više od jednog milenijuma.

Nakon uvodnog panela, usledio je razgovor sa predstavnicima i predstavnicama organizacija mladih, i mladim aktivistima i aktivistkinjama. Razgovoru je prethodilo predstavljanje rezultata istraživanja “Glasovi mladih” o stavovima mladih u Srbiji o rodnoj ravnopravnosti i društvenoj koheziji, koje je sprovedeno u okviru regionalnog projekta “Mladi za inkluziju, jednakost i poverenje”. U istraživanju je učestvovalo više od 1,200 mladih iz celog regiona. Rezultati za Srbiju su pokazali da su mladi svesni problema rodno zasnovanog nasilja i da vide kao problem to što se nasilje nad ženama i devojčicama u medijima i u društvu normalizuje.

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u Vladi Republike Srbije, Tomislav Žigmanov je istakao značajnu ulogu organizacija civilnog društva u prevenciji nasilja nad ženama. „Oni mogu biti nadomestak određenih institucionalnih slabosti, kao što sada imamo slučaj da država nema registar ubijenih žena, te podatke mahom dobijamo od organizacija civilnog društva. One mogu biti partner kada je u pitanju poboljšanje sankcionisanja nasilja, mogu nam biti partner i kada su u pitanju kritički uvidi u propuste u pojedinim postupanjima“, kazao je Žigmanov i istakao da je saradnja institucija i civilnog društva neophodna zbog dobrobiti svih građana i građanki.

U razgovoru je istaknuto da mediji, kako tradicionalni tako i novi, imaju veliku moć. Oni mogu da produbljuju rodne stereotipe ali, takođe, mogu da budu i pokretači promena. Kada je reč o mladima, ohrabrujuće je što ima sve više mladih influensera i influenserki koji se bore protiv rodnih stereotipa i zagovaraju društvo gde se ne toleriše nasilje.

Pomoćnica ministra turizma i omladine u Vladi Republike Srbije, Ivana Antonijević, je istakla da su mladi apsolutno uključeni u sve strateške okvire donošenja odluka, kao i predloga politika i aktivnosti. „S druge strane, sigurna sam da u ovom trenutku svako od nas može da prepozna u svojoj zajednici neku mladu ženu koja je u riziku ili znamo da trpi nasilje“, kazala je Antonijević i naglasila da je upravo zato neophodno uključivati mlade ne samo u resorno ministarstvo koje se bavi mladima, već i kroz sve druge institucije.

U uvodnom panelu, ambasador Evropske unije u Republici Srbiji, Emanuele Žiofre je naglasio da je nasilje nad ženama problem s kojim se svi susrećemo i da moramo zajedno da radimo na njegovom rešavanju.

„Kada zamislimo svet bez nasilja, počinjemo da gradimo put ka stvaranju tog sveta. Na nivou EU, mi smo posvećeni ulaganju, sprečavanju i zaštiti i ne ostajemo nemi posmatrač. Stoga je Evropska komisija u oktobru ove godine pristupila Istanbulskoj konvenciji, dok smo 2022. godine usvojili predlog direktive o borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Ovom cilju ostajemo privrženi unutar EU, ali i sa našim partnerima u zemljama kandidatima, kao što je Srbija“, kazao je Žiofre. Istanbulska konvencija je kao pravni okvir za zaštitu žena od svih oblika nasilja i diskriminacije, i stupila je na snagu 1. oktobra u svim zemljama članicama EU.

„Kada govorimo o rodno zasnovanom nasilju, važno je da maksimalno osvestimo različite forme ovog nasilja“, istakla je ambasadorka SR Nemačke u Republici Srbiji, Anke Konrad, i dodala da je zato važna pravovremena prevencija nasilja nad ženama.

Konferencija „Zamislite život bez nasilja nad ženama i devojkama“ je deo regionalnog projekta „Mladi za inkluziju, jednakost i poverenje“ koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Srbija u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA), Organizacijom Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) i Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women).