Šta za vas predstavlja muzej? Rekli bi mnogi da je to ustanova ili zgrada u kojoj se čuvaju i izlažu predmeti i svedočanstva davnih vremena, ali muzej zapravo ne treba da služi samo za čuvanje uspomena, već i da ih oživljava i stvara nove.

Kako to u praksi izgleda i koliko je važno, pokazuje nam primer Narodnog muzeja u Leskovcu, u kome je digitalizovano više od 2.000 predmeta iz stalne postavke muzeja, otvoren lapidarijum na trgu muzeja, kao izložbeni prostor na otvorenom. U želji da se sadržaj muzeja, bogato kulturno nasleđe i tradicija Leskovca što više približi svima, kreirane su aplikacije „Virtuelna realnost“ i „Virtuelno oblačenje“ a za najmlađe je pripremljena i interaktivna igrica „Muzejonica“ koja je dostupna za android uređaje. Reč je o interaktivnoj igri u okviru koje se korisnici na indirektan način upoznaju sa predmetima iz muzeja i kulturnom baštinom leskovačkog kraja. Sadržaj za svakoga i po meri svih.

Sve ovo, samo su neki od najvažnijih rezultata projekta „Heterotopija“ koji je Narodni muzej Leskovac realizovao u saradnji sa opštinom Botevgrad, u okviru Interreg – IPA, programa prekogranične saradnje Srbije i Bugarske. Realizacijom ovog važnog programa, Leskovac je dobio osavremenjen muzej, a novi digitalni modeli privlače veliki broj posetilaca, kako lokalnih tako domaćih i stranih turista.

Projekti prekogranične saradnje od velikog su značaja za našu zajednicu, ne samo zato što figurativno brišu granice već i zato što produbljuju saradnju i socijalnokulturnu razmenu dva naroda“ zadovoljno ističe Suzana Ranđelović, kustos muzeja i autor projekta sa srpske strane.

Kulturno nasleđe koje Narodni muzej u Leskovcu baštini, digitalizacijom je trajno sačuvano u formatu koji će biti dostupniji svima i predstavljen na jedan zanimljiv, drugačiji način, a opet dovoljno efikasan da ukaže na to koliko su važni tradicija, kultura i istorijsko sećanje stanovništva.

„Pojedini eksponati u lapidarijumu na trgu muzeja su stari više stotina godina a svi zajedno prikazaju kulturno nasleđe leskovačke kotline i govore nam o stanovništvu, društvenoj hijerahiji, verovanjima, kultovima i privrednim aktvinostima u 8.000 godina dugoj istoriji“ dodaje Suzana Ranđelović.

Posebnu pažnju privlači i aplikacija za virtuelno oblačenje, koja omogućava posetiocima muzeja da se „obuku“ u različite kombinacije kostima odeće sa kraja 19. i početka 20. veka tako što ih virtuelno biraju i oblače. Interaktivna aplikacija implementirana je u stalnu postavku muzeja.

Pored toga, korišćenjem VR naočara, posetioci mogu da krenu na virtuelno putovanje kroz vekove. Važan segment projekta odnosi se i na rekonstrukciju i adaptaciju prostora muzeja koji je sada pristupačan i za osobe sa invaliditetom koje takođe mogu da posete ovu instituciju i uživaju u svim sadržajima.

Među važnim rezultatima programa ističu se knjiga i mapa o turističkom potencijalu gradova Leskovca i Botevgrada, koje sadrže mesta iz njihovog nasleđa, u cilju promocije održivog razvoja kulturno – istorijskog turizma u dva grada. Identitet, šarm i kultura ovih gradova, prikazani su kroz kulturne znamenitosti, arheološka nalazišta, crkve  i manastire…

Ovaj projekat jasno doprinosi oživljavanju graničnog područja i jačanju saradnje dva grada, uz korišćenje postojećih i stvaranje novih kapaciteta i resursa, promociju, razvoj i realizaciju zajedničkih turističkih paketa usluga i jačanje prekogranične saradnje. Uključivanje lokalnih zajednica može ojačati međusobne odnose lokalnih samouprava, kao i da istakne baštinu lokalnog turističkog i kulturnog nasleđa. Ideja je da se izgrade novi mostovi prijateljstva i međusobnog poverenja, a kroz ovakve aktivnosti itekako se pokazuje da je to moguće.

Projekat „Heterotopija“ su realizovali Opština Botevgrad i Narodni muzej Leskovac, u okviru Interreg-IPA, programa prekogranične saradnje Srbije i Bugarske, koji finansira Evropska unija. Program Bugarska-Srbija podržava projekte vezane za razvoj održivog turizma, mlade i zaštitu životne sredine.