Delegacija Evropske unije u Srbiji i National Geographic Srbija organizuju tematski konkurs za najbolju fotografiju u Srbiji „Žene u fokusu“. Uslovi učešća u konkursu su sledeći:

 1. Kotizacija i organizacija. Učešće na konkursu je besplatno. Konkurs je otvoren za sledeće učesnike:
 • sve punoletne građane sa boravištem u Srbiji;
 • projekte iz sektora kulture, demokratije, ljudskih prava i socijlne inkluzije, odnosno za projekte koji se bave rodnom ravnopravnošću, a koje podržava Evropska unija u Srbiji.
 1. Rok za prijave. Fotografije treba slati u periodu od 20. septembra 2021. do 15. novembra 2021. na elektronsku adresu takmicenje@euinfo.rs. Fotografije poslate nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje. Maksimalni broj fotografija po učesniku je pet (5) sa pratećim spiskom i opisom fotografija.
 2. Tema fotografija.Tema konkursa je „Žene u fokusu“. U vreme svakodnevnih izazova, kao što su zabrinutost za sopstveno i zdravlje najbližih i ekonomsku neizvesnost koja je uticala na sve građane Srbije, pozivamo vas da nam pošaljete fotografije jakih žena koje vas svakodnevno inspirišu. To mogu biti majke, bake, sestre, supruge, lekarke, medisinske sestre, prodavačice, novinarke, aktivistkinje, glumice, psihološkinje, sportistkinje, itd. Fotografije nagog tela koje na bilo koji način objektivizuju ženu i žensko telo neće biti uzete u obzir!
 3. Ocena žirija. Žiri će nagraditi tri najbolje fotografije koje su poslali građani Srbije i uručiti „Specijalnu nagradu žirija za najbolju fotografiju EU projekta u Srbiji“. Nagrade su vaučeri za kupovinu foto opreme u dinarskoj protiv vrednosti od:
 • 1000 evra (prva nagrada);
 • 500 evra (druga nagrada);
 • 300 evra (treća nagrada).

Žiri će dodeliti i specijalnu nagradu (diplomu) za najbolju fotografiju EU projekta u Srbiji;

 1. Promocija najboljih fotografija. 19 najboljih fotografija (uključujući  i tri nagrađene), kao i jedna (1) najbolja fotografija koju je poslao EU projekat u Srbiji biće odštampano i predstavljeno na izložbi kada COVID-19 mere bezbednosti to budu dozvolile. Ovih 20 najboljih fotografija biće objavljeno u elektronskoj publikaciji EU info centra, ali i na veb stranici i nalozima na društvenim mrežama Delegacije EU u Srbiji. Prvonagrađena fotografija biće objavljena u srpskom izdanju časopisa National Geographic. Odluka žirija je konačna! Eksplicitno digitalno obrađene fotografije, kao i fotografije koje nisu snimljene u Srbiji neće biti prihvaćene. Pobedničke fotografije sa ranijih takmičenja i fotografije starije od tri godine će takođe biti diskvalifikovane.
 2. Ukoliko nemate profesionalni foto-aparat, žiri će uzimati u obzir i fotografije načinjene mobilnim telefonom. Maksimalan broj fotografija po učesniku/fotografu/projektu je pet (5). U obzir dolaze fotografije u boji, kao i crno-bele, u digitalnom formatu (podnete putem gore navedene elektronske pošte), dok štampane fotografije i fotografije u panorama formatu neće biti uzete u razmatranje. Imajte u vidu da je vrhunski tehnički kvalitet presudan kako bi fotografija bila nagrađena. Minimalna rezolucija fotografija u digitalnom formatu: 6 megapiksela (rezolucija 3,000 x 2,100 piksela). Fotografije u digitalnom formatu treba slati kao:
 • „fajl visoke rezolucije“: jpeg format najvišeg kvaliteta (npr. sačuvan u Adobe Photoshop-u, kvalitet nivoa 12).
 • Naziv fajla mora sadržati ime fotografa te naziv i broj fotografije (1-5) (primer: PetarPetrovic_ImeFotografije_MestoFotografisanja_1.jpg).
 1. Digitalna obrada.Visoko vrednujemo fotografije koje nisu digitalno poboljšane; zato su zabranjene fotografije koje su naknadno obrađene. Dozvoljena je upotreba standardnih procesa obrade fotografija (npr. tonska vrednost, kontrast, osvetljenost, boja, intenzitet, temperatura svetlosti), minimalno čišćenje fotografija (poput uklanjanja prašine i mrlja sa sočiva) te izrezivanje fotografija, pod uslovom da se ne menja ono što je na fotografiji. Preterano izrezivanje fotografija može znatno smanjiti rezoluciju. Drugim rečima, ono što je snimljeno u datom trenutku mora biti verno prikazano na fotografiji. Višestruka ekspozicija je dozvoljena samo ako su fotografije napravljene na istom mestu u minimalnom vremenskom razmaku. Kompozicije nekoliko različitih fotografija ili materijali preuzeti iz različitih fotografija, “sandwich” fotografije, te fotografije koje su na bilo koji način sastavljene iz više slika (poput tehnike HDR, pripojene panorame, itd) će biti diskvalifikovane. Naknadno dodavanje ili brisanje ljudi, objekata, delova životinja, biljaka, neželjenih elemenata, itd, sa fotografija takođe nije dozvoljeno. Organizatori zadržavaju pravo da od fotografa zatraže RAW fajl. Kada su u pitanju nagrađene fotografije, ovo će biti obavezno kao dokaz autentičnosti, kao i za štampu. Sve poslate fotografije ne smeju da sadrže oznake, potpis, inicijale, okvire, bordure, logotipe ili bilo koju drugu referencu koju je učesnik sam dodao.
 2. Spisak fotografija. Podnesci moraju da sadrže spisak fotografija na engleskom ili srpskom jeziku; spisak sa osnovnim informacijama o podnetim fotografijama mora biti dostavljen u zasebnom dokumentu, poput PDF ili WORD fajla. Osim imena i prezimena, adrese elektronske pošte i adrese prebivališta fotografa, naziva i broja fotografije (1 do 5), ovaj spisak mora sadržati i opis fotografije uključujući sledeće informacije: datum kada je fotografija napravljena, fotoaparat i objektiv/mobilni telefon koji su korišćeni, lokaciju i dalje informacije poput ekspozicije, doba dana, okruženja, atmosphere, itd. VAŽNO: svaku fotografiju je neophodno opisati u jednom paragrafu – zašto ste fotografilali baš tu ženu i na koji način vas je inspirisala.
 3. Autorska prava, obaveze i objavljivanje.Autori fotografija (građani i EU projekti) moraju biti nosioci prava na fotografije prijavljene na konkurs. Fotograf zadržava autorska prava na fotografije u svakom trenutku, a njegovo/njeno ime će biti ispisano uz fotografiju svaki put kada je fotografija objavljena. Prijavom na konkurs, učesnici daju organizatoru pravo na besplatno korišćenje fotografija u sledeće svrhe:
 • Izložbe koje se organizuju u okviru konkursa, a na kojima su izložene nagrađene fotografije i do 25 fotografija proglašenih za najbolje;
 • Objavljivanje fotografija u štampanoj i/ili elektronskoj publikaciji organizatora i na njihovim internet stranicama;
 • Korišćenje fotografija u svrhu oglašavanja izložbi, kako u publikacijama organizatora tako i u štampi.
 1. Zaštita podataka. Podatke o takmičarima koristi samo EUINFONET u administrativne svrhe. Sa trećim stranama (npr. časopisima), podaci će biti razmenjivani samo u svrhe izveštavanja ili objavljivanja pobedničkih fotografija. Učesnici učešćem u konkursu pristaju na pomenute uslove.
 2. Prava na fotografije ne mogu polagati agencije ili izdavači. Organizatori ne prihvataju nikakvu odgovornost za potraživanja trećih strana kao ni za oštećenje ili gubitak fotografija.
 3. Žiri se sastoji od pet (5) članova i čine ga:
 • Goranka Matić, fotografkinja i istoričarka umetnosti čija je retrospektivna izložba “Iskustvo u gužvi” ove godine održana u Muzeju savremene umetnosti’ u Beogradu;
 • Aleksandar Kelić, docent, Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu;
 • Igor Rill, urednik, National Geographic Srbija;
 • David Pužado, Belgrade Photo Month;
 • Daliborka Nikolić, EU komunikacije, EU info centar.

Molimo vas, pročitajte detalje o odricanju od odgovornosti pre slanja fotografija:

Ovim potvrđujem da fotografija koju prijavljujem na konkurs za najbolju otografiju u Srbiji „Žene u fokusu” jeste moje originalno delo i da niko ne polaže autorska prava na njega te da ako polaže, da sam ja njihov jedini nosilac. Ovu fotografiju prilažem kao izraz sopstvene kreativnosti i razumem da će ona biti objavljena kao moje originalno delo sa mojim autorskim pravima. Razumem da će moja prijava biti predmet razmatranja pre nego što bude prihvaćena na konkurs. Ukoliko je moja fotografija uvredljiva, na veštački način poboljšana, ukoliko predstavlja animaciju ili je niskog kvaliteta, razumem da može biti diskvalifikovana. Fotografije nagog tela koje na bilo koji način objektivizuju ženu i žensko telo neće biti uzete u obzir! Pre objavljivanja pobednika na internet stranicama Delegacije Evropske unije u Srbiji i EU info centra, oni će biti obavešteni o ishodu konkursa putem elektronske pošte.