Ubrzani razvoj tehnologije i promena životnih navika dovele su do toga da se značajan broj aktivnosti danas obavlja u virtuelnom, onlajn prostoru. Jedan od najvažnijih preokreta u odnosu na ne tako davnu prošlost je činjenica da se danas ogroman broj finansijskih transakcija i plaćanja obavlja putem interneta. Kao posledica pandemije COVID-19, zabeležena je i promena ponašanja kupaca – od oflajn ka sve učestalijoj onlajn kupovini, dok su se i same kompanije sve više okretale onlajn uslugama i digitalnom poslovanju.

Kakva su potrošačka prava, da li ih poznajemo i umemo da se sačuvamo, a koje su obaveze trgovca sa druge strane? Ovo su bile neke od tema razgovora na radionici koju je EU info kutak Niš organizovao povodom Svetskog dana zaštite prava potrošača.

Perica Stojčev, sektretar Centra za zaštitu potrošača “Forum” iz Niša je ovom prilikom podsetio na četiri osnovna prava potrošača koja je još 1962. godine Kongresu SAD predložio tadašnji predsednik Kenedi: pravo na bezbednost, informisanost, izbor i pravo da potrošač bude saslušan.

“U međuvremenu, prava su se razvijala i menjala, prilagođavala novonastalim uslovima, ali u osnovi ona su ostala ista. Trgovina na daljinu, odnosno preko interneta, podrazumeva da potrošači imaju sva ista prava kao da kupuju određeni proizvod direktno u prodavnici i to je vrlo važno da svi znaju” kaže Perica Stojčev.

Centar „Forum“ postoji od 2002. godine i jedno je od prvih udruženja za zaštitu potrošača u Srbiji. U prethodnih gotovo 20 godina aktivno se bave ovom temom i služe kao servis građanima kojima je neophodna podrška u ovoj sferi. Stojčev ukazuje da je vrlo važno da građani prilikom kupovine, naročito u onlajn prostoru budu izuzetno oprezni jer se vrlo lako može desiti da njihova prava budu ugrožena, tako što ulaze u rizičnu i neproverenu kupovinu.

„Savetovao bih potrošače da kada kupuju obrate pažnju na to ko je prodavac. Da bi se neko bavio organizovanom trgovinom on mora da bude registrovan kao takav. On mora da ima svoj PIB, matični broj. Da bismo mi (Forum) mogli da pomognemo potrošačima, moramo za početak da definišemo ko je trgovac, da ga pronađemo i uputimo mu prigovor, prijavimo inspekciji ili pokrenemo sudski postupak“ kaže Stojčev.

O zakonodavstvu i pravnom okviru Srbije i EU, pregovaračkom poglavlju 28 koje se tiče zaštite potrošača i e-trgovini govorio je na radionici prof. dr Boban Stojanović sa Ekonomskog fakulteta u Nišu. Najuže oblasti naučnog rada prof. Stojanovića su teorija i politika cena, mikroekonomska analiza, monopoli i zaštita konkurencije. Iz tog ugla, ukazao je na značaj regulisanog tržišta i harmonizacije propisa kao ključnih faktora po pitanju zaštite potrošača.

„Cilj politike zaštite potrošača je promocija interesa potrošača sa namerom da se obezbedi visok nivo njihove bezbednosti na tržištu. Uspešna politika zaštite je vrlo bitna za funkcionisanje svakog tržišta i ona je u širem kontekstu deo politike zaštite konkurencije. Moja teza je da je najbolja zaštita potrošača zdrava, lojalna konkurencija, mogućnost izbora i regulisano tržište“ navodi prof. dr Boban Stojanović.

Kada se govori o značaju harmonizacije regulative u Srbiji sa postojećom unutar EU, profesor ističe da je zaštita potrošača u EU na visokom nivou i što se regulative tiče i pogotovo po pitanju realnog ostvarivanja prava potrošača. Govoreći o evropskom potrošačkom pravu, profesor je podsetio da postoji i e-trustmark oznaka poverenja koja se koristi i postavlja na web sajt trgovca kako bi potvrdila njegov kredibilitet. U svakoj situaciji, ipak kupci treba da budu oprezni i obazrivi.

„Korisnici interneta su često zavedeni kada misle da im virtuelni način komunikacije osigurava anonimnost i privatnost. Svaki korisnik interneta ostavlja brojne podatke i kod kupovine, tako da postaje podložan praćenju njegovih potrošačkih navika. Ponašanje u kupovini uvek ostaje negde zabeleženo i to može da se iskoristi ili zloupotrebi“ upozorava profesor Stojanović.