Neutralni posrednik u budućim pregovorima o upravljanju internetom

0

„Naredne dve godine će biti ključne za prekrajanje globalne mape upravljanja internetom. Evropa mora da dâ doprinos u stvaranju pouzdanog puta ka globalnom upravljanju internetom. Mora da odigra značajnu ulogu u definisanju budućeg izgleda mreže”, rekla je potpredsednica Evropske komisije, Nili Kros.

U svetlu smanjenog poverenja u internet i velikog obima nadzora nad internetom, Evropska komisija predlaže ključnu reformu o tome kako da se internetom upravlja. Predlog poziva na transparentije, odgovornije i inskluzivnije upravljanje.

Potpredsednica Evropske komisije, Nili Kros, je rekla: „Naredne dve godine će biti ključne za prekrajanje globalne mape upravljanja internetom. Evropa mora da dâ doprinos u stvaranju pouzdanog puta ka globalnom upravljanju internetom. Mora da odigra značajnu ulogu u definisanju budućeg izgleda mreže.”

Komisija je posvećena održanju interneta koji poštuje osnovna ljudska prava i slobode, napomenula je Krosova: “O našim osnovnim slobodama i ljudskim pravima nema pregovora. Ona moraju biti zaštićena na internetu.”

Komisija predlaže:

1.Konkretne akcije kao što su:

  • Uspostavljanje jasnog vremenskog okvira za globalizaciju ICANNa i funkcija IANA
  • Jačanje globalnog foruma za upravljanje internetom
  • Pokretanje internet platforme za kreiranje transaprentnosti internet politika; globalni nadzor internet politika
  • Ispitivanje protivurečnosti među nacionalnim zakonima i predlog mogućih rešenja

2.Kontinuirana posvećenost unapređenju transparentnosti, odgovornosti i inkluzivnosti, kako samih učesnika, tako i čitavih procesa koji uključuju više učesnika

3.Posvećenost stvaranju seta principa o upravljanju internetom, koji bi sačuvali javnu prirodu i celovitost interneta

4.Posvećenost globalizovanju donošenja ključnih odluka (na primer koordinacija domena i IP adresa) kako bi se sačuvala stabilnost, bezbednost i prilagodljivost interneta.

Krosova je rekla: “Ima predloga da Međunarodna unija za telekomunikacije preuzme kontrolu nad ključnim funkcijama interneta. Slažem se da vlade treba da odigraju presudne uloge, ali odgovor nije u donošenju odluka sa vrha. Moramo ojačati model mnogobrojnih učesnika da bismo internet održali pokretačem inovacija.”

Komisija čvrsto podržava pravi model upravljanja mnogobrojnih učesnika, radi interneta koji je zasnovan na angažmanu svih relevantnih aktera i organizacija.

Današnje saopštenje predstavlja temelj za zajednički evropski pristup globalnim pregovorima, kao što su sastanak Netmundial koji se održava u Sao Paolu u aprilu 2014,  Globalni forum o upravljanju internetom , krajem avgusta, kao i  ICANN sastanak na visokom nivou. Ovaj pristup će biti dalje razvijan sa Evropskim parlamentom i Savetom Evrope. 

Pozadina

Upravljanje internetom je termin koji opisuje globalni dogovor kojim se određuju resursi i funkcije interneta. Cilj je da obezbedi pravilno funkionisanje interneta, na primer da je svaki vebsajt dostupan bilo gde u svetu i da tehnički sistemi rade zajedno bez obzira na to gde se nalazite, ili kojim se web adresama može  pristupiti širom sveta. Internet razvijen kao deljena mreža svih mreža koji radi  bez centralnog upravljačkog tela. Njime, kroz dogovor, upravljaju mnogobrojni učesnici i organizacije.

Nedavna otkrića o nadzoru velikog obima dovela su u pitanje položaj nadzornika koji su SAD imale u upravljanju internetom. Imajući u vidu ovaj model upravljanja internetom, neophodno je izdejstvovati  blagi prelazak na globalniji model, a u isto vreme zaštiti vrednosti otvorenog upravljanja internetom.

EU je imala ključnu ulogu na Svetskom samitu o informacionom društvu, održavanom od 2002. do 2005, koji je doveo do kreiranja upravljačkog sistema koji imamo danas. Evropska komisija je 2009. usvojila saopštenje (COM(2009)277, „Upravljanje internetom: sledeći koraci“). Evropski parlament i Savet Evrope su u više navrata predlagali inkluzivni pristup upravljanju internetom, čuvajući model mnogobrojnih učesnika, a istovremeno vodeći računa da evropski prioriteti budu uzeti u obzir.

Korisni linkovi

Evropa i internet u kontekstu globalne zajednice

Saopštenje o upravljanju internetom

Hešteg: #NetGov, #internetgovernance

Podeli

Comments are closed.