NOKS – Instrument za transparentnost i povezivanje rada i obrazovanja

0

Usvajanjem Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija 2018. godine, Srbija je dobila pravni okvir za uvođenje reda u oblast kvalifikacija. O tome kako se uspostavlja sistem kvalifikacija i šta će to značiti za građane razgovaralo se na nacionalnoj konferenciji o NOKS-u, na kojoj su Ministarstvo prosvete i projekat „Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Republici Srbiji“ predstavili sve što je do sada postignuto u oblasti razvoja Nacionalnog okvira kvalifikacija i najavili aktivnosti planirane za naredni period.

Šef Delegacije Evropkse unije u Srbiji, ambasador Sem Fabrici, ukazao je na značaj uspostavljanja nacionalnog okvira kvalifikacija za razvoj savremenog i fleksibilnog sistema obrazovanja.

„Srbija nastoji da standarizuje i poveže svoj sistem sa Evropskim okvirom, a EU prati rad institucija na dostizanju ovog ambicioznog plana. Vidimo konstantan napredak koji se ogleda u usvajanju zakona i prve korake u uspostavljanju okvira“, rekao je ambasador Sem Fabrici.

Kontinuitet i posvećenost svih uključenih institucija i aktera su značajne na ovom putu.

„EU ostaje najveći partner Srbije na tom putu. Naš cilj je da približimo svet rada i svet obrazovanja – na taj način unapredimo kompetitivnost radne snage u Srbiji, a time unapredimo ekonomiju i kvalitet života građana“, zaključuje šef Delegacije EU u Srbiji.

Ako želimo da napredujemo moramo da reagujemo brzo, rekao je otvarajući konferenciju ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević. Pored napora uloženih u razvoj socijalnih, ekonomskih i drugih politika ključni odgovor na probleme nalazi se i u politici obrazovanja.

„Nacionalni okvir kvalifikacija upravo predstavlja sponu između sveta rada i sveta obrazovanja, pa je implementacija NOKS-a utvrđena kao jedan od strateških prioriteta Vlade. Podrška Evropske unije nam je značajna i bez nje mnoge stvari u Srbiji ne bi bile iste – to nije samo finansijska pomoć, to je podrška za usvajanje standarda koji su nam neophodni, za ispunjavanje ciljeva i realizaciju strategija“, istakao je ministar Šarčević, najavljujući novu fazu rada tokom koje će sve što je doneto Zakonom biti implementirano intenzivnim tempom.

Pomalo komplikovan i apstraktan pojam okvira kvalifikacija građanima će postati jasniji uskoro, kada uz podršku Projekta „Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija“, bude razvijen Registar kvalifikacija – elektronska platforma koja će omogućiti uvid u sve kvalifikacije koje se u Srbiji mogu steći kroz formalno obrazovanje. Popisane, razvrstane po nivoima i detaljno opisane kvalifikacije, omogućiće da svako može da odgovori na pitanja – šta je vaša kvalifikacija i koje poslove sa tom kvalifikacijom možete da radite? Okvir kvalifikacija ukazuje i na moguće putanje i načine prelaska sa jedne kvalifikacije na drugu (ukoliko neko poželi da promeni zanimanje) ili sa jednog nivoa kvalifikacije na drugi (ukoliko neko odluči da nastavi proces učenja u bilo kom trenutku u životu).

Kvalifikacije koje se smeštaju u nacionalni okvir, biće opisane na način koji predviđa Evropski okvir kvalifikacija, sa kojim će uskoro biti i povezane, što će omogućiti lakšu uporedivost nacionalnih sa kvalifikacijama drugih zemalja, a time i lakšu prenosivost kvalifikacija u druge sisteme.

Još jedna novina koju donosi uspostavljanje nacionalnog okvira kvalifikacija je mogućnost priznavanja neformalnog i informalnog učenja. Koncept koji će Ministarstvo i Projekat pilotirati početkom naredne godine predviđa mogućnost da se identifikuju, dokumentuju, procene i priznaju ishodi učenja stečeni kroz obuke, životno i radno iskustvo, i da se za tako priznate ishode učenja može dobiti sertifikat o stečenim kompetencijama ili diploma kojom se potvrđuje stečena kvalifikacija.

Inostrani eksperti, učesnici konferencije, preneli su svoja iskustva kada je reč o uspostavljanju nacionalnih sistema kvalifikacija. Prednosti su višestruke – od transparentnosti i mogućnosti upoređivanja i razumevanja različitih nacionalnih obrazovnih sistema, preko pomeranja fokusa na ishode učenja što doprinosi kvalitetu obrazovnih programa do uključivanja poslodavaca i socijalnih partnera koje je ključno za razvoj kvalifikacija usklađenih sa potrebama tržišta rada.

Projekat „Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Republici Srbiji“ vredan 1,38 miliona evra, koji finansira Evropska unija, pruža podršku Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za uspostavljanje nacionalnog okvira kvalifikacija, što će doprineti usklađivanju ponude obrazovanja i obuka sa potrebama tržišta rada. Projektom upravlja Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU). Projekat je započeo sa realizacijom februara 2019. godine i trajaće do februara 2021. godine.

Projekat „Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Republici Srbiji“ jedan je od projekata kojim Evropska unija, kao najveći donator u Srbiji, podržava modernizaciju sistema obrazovanja i usklađivanje sa standardima i praksama zemalja EU. Od 2003. godine, EU je u reformu obrazovanja u Srbiji uložila više od 100 miliona evra – za unapređenja predškolskog vaspitanja i obrazovanja, reformu srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, renoviranje i opremanje visokoškolskih ustanova, uvođenje državne mature, podršku inkluzivnom obrazovanju i dr.

Podeli

Comments are closed.