Evropska unija ne uspeva da efikasno odgovori na problem ilegalne upotrebe droge i na širenje ‘novih psihoaktivnih supstanci’1, navodi se u mišljenju EESK koje je izglasano 21. januara.

Dobro poznate “stare” psihoaktivne supstance uključuju kanabis, kokain, heroin, ekstazi i morfin. Njih kontrolišu – u principu – države članice u okviru dugotrajnih konvencija Ujedinjenih nacija. Ali postoje mnoge druge supstance koje nisu na spisku, a koje se često prodaju pojedincima bez medicinskog nadzora ili bilo kakvog oblika procene rizika. One se nazivaju ‘nove psihoaktivne supstance’ ili NPS. Već je poznato više od 300 supstanci,  a učestalost otkrivanja novih je oko jedna supstanca nedeljno. Zato što nisu prepoznate i nisu procenjene one, tehnički, nisu ilegalne. Ali to ne znači da su bezbedne.

Ove ‘legalne droge’ se prodaju mladim ljudima kao alternativa za “teške droge”, često preko interneta, a posebno su popularne u Irskoj, Letoniji, Poljskoj i Velikoj Britaniji. Nažalost, one mogu dovesti do zavisnosti, ozbiljnih bolesti, i u najtragičnijim slučajevima, do smrti.

„Dve glavne prepreke za koherentan i efikasan odgovor širom EU je nedostatak pouzdanih podataka, i veoma različiti javni i politički stavovi u različitim zemljama. Pored toga, EU ima malo pravnog uticaja na zdravstvenu politiku, o kojoj odlučuju države članice pojedinačno. Predlog Komisije  nema dovoljno resursa i nerealan je u poređenju sa onim što je potrebno“, rekao je Dejvid Sirs, izvestilac mišljenja EESK „Nove psihoaktivne supstance „.

Nove strategije

Kontrola droge je uvek veoma kontroverzno pitanje, jer se uvek razvijaju novi stavovi prema najboljoj politici. Neke vlade teže ka liberalnijem pristupu. „Oni razmatraju druge strategije, shvatajući da jednostavno zabranjivanje stvari ne funkcioniše,“ kaže g. Sirs.

Regulisanje ponude je prema tome samo deo odgovora. Bolje razumevanje potražnje je jednko važno, a to znači saradnja sa ekspertima kako bi se sakupile preciznije informacije o svim aspektima upotrebe NPS.

„Moramo da se odnosimo prema upotrebi NPS kao prema društvenom i zdravstvenom problemu, a ne kriminalnoj radnji. Poslednje što želimo je da pošaljemo veći broj mladih ljudi u zatvor, gde stiču još gore navike,“ objašnjava g. Sirs. Kriminalne sankcije bi trebalo ograničiti na dilere koji žele da zarade od prodaje ilegalnih i opasnih supstanci.

Takođe, treba prepoznati određene rizike. I alkohol, i duvan i kofein zadovoljavaju kriterijume psihoaktivnih supstanci i u prekomernim dozama prva dva zasigurno izazivaju veću društvenu i zdravstvenu štetu nego većina NPS, pa ipak su posebno izuzeti iz definicija EU i UN. „Svaki odgovor mora biti proporcionalan i zasnovan na podacima, a ne na pridobijanju glasova u široj javnosti,“ insistira g. Sirs.

Za više informacija, molimo Vas kontaktirajte:

Odeljenje za medije EESK

E-mail: press@eesc.europa.eu

Tel.: +32 2 546 8641


Evropski ekonomski i socijalni komitet predstavlja razne ekonomske i socijalne komponente organizovanog civilnog društva. To je institucionalno savetodavno telo osnovano 1957. godine Rimskim ugovorom. Njegova savetodavna uloga omogućava njegovim članovima, pa time i organizacijama koje oni predstavljaju, da učestvuju u procesu donošenja odluka EU. Komitet ima 353 članova širom Evropa koje imenuje Savet Evropske unije.


1 : Šta su psihoaktivne supstance? Ovaj termin opisuje sve ono što ostvaruje interakciju sa centralnim nervnim sistemom ljudskih bića bilo kako bi ih stimulisala ili kako bi ih učinila depresivnim, menjajući njihovo raspoloženje ili njihov način razmišnja i ponašanja ili ponekad proizvodeći halucinacije. Neke od njih se koriste legalno i konstruktivno, kada ih prepišu i prate zdravstveni stručnjaci. Ali druge mogu biti štetne i opasne ako se konzumiraju da bi se dobio osećaj  –‘zadovoljstva’ – a posebno ako su ilegalne i izazivaju zavisnost, omogućavajući prodavcima da eksploatišu korisnike i ostvare ogromne profite.