Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine Beograd i UNICEF, uz finansijsku podršku Evropske unije, danas su pustili u rad novi inovativni servis Nacionalne dečije linije (NADEL) za prijavu nasilja i savetovanje kroz čet bot i Viber bot aplikacije.

Uvođenje novih inovativnih servisa je omogućio UNICEF zahvaljujući finansijskoj podršci Evropske unije.

„Deca su uvek osetljiva grupa i u okolnostima kao što je ova sada sa COVID pandemijom, postaju još izloženija potencijalnom nasilju. Iz tog razloga sarađujemo sa velikim brojem partnera iz državnog sektora, sa međunarodnim organizacijama i civilnim društvom, kako bismo tu situaciju sprečili i zaštitili decu što je više moguće. U okviru ovog projekta, podrška je usmerena na četiri oblasti – zdravlje, obrazovanje, rani razvoj deteta i zaštitu dece. U ovom specifičnom slučaju, naš cilj je bio da iskoristimo dostupnu modernu tehnologiju koja često omogućava jednostavniji pristup pomoći, dok istovremeno štiti privatnost deteta“, rekla je Leoneta Pajer iz Delegacije EU u Srbiji.

Unapređenje i podrška NADEL-u je od posebnog značaja u kontekstu sprovođenja nedavno usvojene Strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period 2020-2023, kao i u cilju jačanja celokupnog sistema prevencije i odgovora na nasilje nad decom u Republici Srbiji. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Кisić Tepavčević poručila je da Vlada Republike Srbije ima nulti oblik tolerancije kada je u pitanju nasilje.

„Održavanje fizičkog i mentalnog zdravlja naše dece je prioritet svih nas. U skladu sa tim, otvaranje ovakve usluge daće dodatni doprinos u sprečavanju svake vrste nasilja, naročito u populaciji dece i omladine“, rekla je Кisić Tepavčević.

Ona je navela da će nova usluga omogućiti da se na lakši način prepozna svaki oblik nasilja i da se na vreme reaguje, budući da se mlađa populacija najslobodnije oseća upravo prilikom ovakve vrste komunikacije. Tako se pruža maksimalna sloboda i podrška svoj deci i omladini da prijave bilo kakav oblik zlostavljanja i nasilja i da deca znaju da nisu sama i da imaju kome da se obrate za pomoć, zaključuje ministarka.

Kriza izazvana korona virusom je višestruko uticala na živote dece i na njihov razvoj. Usled povišenog stresa došlo je do porasta nasilja u porodici kao i smanjene pristupačnosti službi za zaštitu dece. Savetovanje putem čet bota i Vibera bota uspostavljeno je da omogući prijavu nasilja i savetodavni rad koji obezbeđuje privatnost, s obzirom na to da je telefonski razgovor nekim situacijama nemoguć.

„Videli smo da je pandemija uticala na pogoršanje situacije u vezi sa mentalnim zdravljem i povećala nivo stresa usled izolacije, straha, panike i nerazumevanja okolnosti u kojima se nalazimo. A sve to utiče na nivo nasilja u društvu. Borba protiv nasilja nad decom je jedan od prioriteta UNICEF-a. Vlada Republike Srbije je jasno pokazala posvećenost pristupu nulte tolerancije prema nasilju. Stoga je od ključnog značaja da se ovaj momentum održi“, izjavila je Dejana Kostadinova, direktorka UNICEF-a u Srbiji.

NADEL je sastavni deo Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine Beograd i čini ga mreža iskusnih savetnika specijalizovanih za rad i razgovor sa decom. Od svog osnivanja, savetnici NADEL-a su primili više od milion telefonskih poziva dece iz cele Srbije i pružili više od 50.000 savetovanja.

„Nacionalna dečija SOS linija počela je sa radom 2005. godine pri Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine i jedan je od proverenih servisa koji funkcioniše sa ciljem prevencije i prijave nasilja, ali i podrške deci i mladima u vezi sa mnogim pitanjima koja su im od značaja. Deca moraju da imaju poverljiv, anoniman, besplatan i dostupan kanal za prijavu nasilja ili sumnje na nasilje. Prateći njihove potrebe, uz ogromnu podršku i aktivno učešće UNICEF-a i resornog Ministarstva upustili smo se u ozbiljan posao izrade bezbedne interaktivne platforme kojoj se anonimno može pristupiti i ostvariti online savetovanje sa obučenim stručnjacima koji su kroz posebnu vrstu treninga pripremljeni da pruže uslugu čet savetovanja”, poručio je Zoran Milačić, direktor Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine.