Evropska komisija je predstavila novu strategiju u okviru spoljne politike za podršku izbeglicama i raseljenima u dugotrajnim krizama.

Cilj novog pristupa, izloženog u saopštenju „Živeti dostojanstveno: od pomoći do samostalnosti”, jeste da izbeglicama i raseljenima pomogne da se osamostale u zemljama u kojima borave kako se ne bi oslanjali isključivo na humanitarnu pomoć.

Komesar EU za humanitarnu pomoć i upravljanje vanrednim situacijama, Hristos Stilijanides, izjavio je: „Dugotrajne krize su postavile nove standarde, ali se i dalje rešavaju starim metodama. Izbeglicama i raseljenima nije potrebna samo naša humanitarna pomoć, već i dugoročni izgledi i nada za budućnost.“

Komesar EU za međunarodnu saradnju i razvoj, Neven Mimica, dodaje: „Treba nam snažnija sinergija između humanitarne i dugoročne pomoći jer one upotpunjuju jedna drugu. Ovakva sinergija se može ostvariti podsticanjem snažnije saradnje između vlada zemalja koje primaju izbeglice, međunarodnih donatora, humanitarnih i razvojnih organizacija, lokalnih zajednica, civilnog društva, dijaspore i samih raseljenih lica.“

Komesar EU za politiku susedstva i pregovore o proširenju, Johanes Han, kaže: „Sukob u Siriji i njegove razorne posledice su rezultirale raseljavanjem zaprepašćujućih razmera. Moramo da iskoristimo naše iskustvo kako bismo prilagodili unutrašnje i politike spoljnog delovanja i vratili dostojanstvo i nadu onima koji su primorani da napuste svoje domove u potrazi sa sigurnošću.“