Evropska unija (EU), Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i Visoki komesarijat za izbeglice Ujedinjenih nacija (UNHCR) pokrenuli su projekat Odgovor na KOVID-19 i izazove za migrante i izbeglice na Zapadnom Balkanu, vredan 8 miliona evra, koji se finansira iz instrumenta EU koji doprinosi stabilnosti i miru.

EU je pokazala svoje vođstvo kroz kolektivni, koordinirani i koherentni globalni odgovor na pandemiju, okupljajući institucije EU i države članice kao „Tim Evrope“. U osnovi pristupa Tima Evrope je snažna poruka evropske solidarnosti sa partnerskim zemljama, što je to slučaj i sa ovim projektom.

U trenutku proglašenja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije usled KOVID-19 epidemije, u centrima za smeštaj tražilaca azila i u prihvatnim centrima bilo je smešteno oko 5.900 migranata. Projekat će pomoći da se osiguraju prava migranata, tražilaca azila i izbeglica i nastavak funkcionisanja sistema upravljanja azilom i migracijama. Doprineće ublažavanju rizika od prenosa KOVID-19 na Zapadnom Balkanu, te rešava problem nedostatka zaštitne opreme za službenike granične policije i osoblje koje radi u prihvatnim centrima ili pruža usluge migrantima, tražiocima azila i izbeglicama.

Foto: KIRS

Pored toga, projekat će pomoći u pripremi i osposobljavanju nadležnog osoblja da odgovori na izazove KOVID-19 i prilagođavanju prihvatnih centara, poboljšanju sanitarne infrastrukture i pružanju osnovnih usluga i higijenskih sredstava. Projekat će takođe promovisati i deliti osnovne činjenice i informacije o rizicima i merama prevencije KOVID-19 na jezicima koje razumeju različite zajednice, migranti, tražioci azila i izbeglice.

Evropska unija je najveći donator u Srbiji za upravljanje migracijama. Od 2015. godine, od kada su intenzivirani mešoviti migracioni tokovi u Srbiji, EU je donirala  više od od 117 miliona evra državnim institucijama, lokalnim samoupravama, međunarodnim organizacijama i organizacijama civilnog društva i drugim korisnicima. Ova pomoć posebno je važna tokom epidemije KOVID-19, kada je potrebno zaštiti migrante i kada je povećan pritisak na prihvatne i centre za smeštaj tražilaca azila.