Novi standardi u povezanosti automobila stavljaju Evropu u treću brzinu

0

Povezani automobili, sposobni da komuniciraju međusobno kao i sa infrastrukturama na putu, trebalo bi da zažive na evropskim putevima u 2015.

Zamislite da vozite a poruka se ispisuje na vetrobranu i upozorava vas o nesreći koja se upravo dogodila odmah iza ugla. Ovo bi uskoro moglo da postane realnost zahvaljujući novim evropskim standardima. Povezani automobili, sposobni da komuniciraju međusobno kao i sa infrastrukturama na putu, trebalo bi da zažive na evropskim putevima u 2015.

Dve evropske organizacije za standarde, ETSI i CEN, potvrdile su da je danas zaokružen zahtev za osnovnim setom standarda koji je Evropska komisija zatražila. Norme koje su usvojene osiguravaju da automobili različitih proivođača mogu da komuniciraju međusobno. EU je uložila više od 180 miliona evra u istraživačke projekte o koperativnim transportnim sistemima, projekte čiji su rezultati pomogli razvijanje standarda. Ovo će evropsku automobilsku industriju, koja zapošljava 13 miliona ljudi, staviti na čelo trke u razvoju seledeće generacije automobila.

Nili Kros, potredsednica Evropske komisije, pozdravila je ovaj važan korak napred: „Ovim setom standarda, povezani automobili su na pravom putu. Direktna komunikacija između automobila i infrastruktura na putu, obezbediće sigurniji i efikasniji protok saobraćaja kao i velike prednosti za vozače i pešake, privredu i životnu okolinu. Ali da bi povezanost automobila zaista funkcionisala, potrebna nam je veća konzistentnost u pravilima koja određuju rad širokopojasnih mreža. Naša politika fragmentiranog spektra koči privredu, i sada je vreme da stavimo naš povezani koninent u narednu brzinu.”

Pametni transport je prioritet istraživačkih i inovacijskih programa EU. Istraživački projekti koje je EU finansirala igraju važnu ulogu u razvoju standarda, sa preko 180 miliona evra investiranih od 2002. u četrdesetak različitih projekata koji rade na kooperativnim sistemima. Ovi projekti su obezbedili rezultate za ETSI i CEN/ISO, koji su ih upotrebili za razvijanje standarda. EU je finansirala i različite operativne testove i pilot projekte, kao i timove za standardizaciju projekata.

Rad na 2. Izdanju paketa za standardizaciju je već počeo sa usaglašavanjem postojećih standarda kao i sa bavljenjem slučajevima koji su složeniji. Evropske organizacije blisko sarađuju sa američkim i japanskim organizacijama kako bi se osiguralo da sistemi budu kompatibilni šitom sveta.

Pozadina

Povezani automobili mogu naš život učiniti udobnijim, naša putovanja zelenijim a naše puteve sigurnijim. Sa preko 200 miliona vozila na evropskim putevima, povezani automobili predstavljaju i značajno tržište za evropske kompanije. Ali oni se ne mogu razviti bez ispunjenja opštih tehničkih zahteva, kao što su na primer frekvencije koje se koriste ili upravljanje podacima.

ITS standardizaciju koja se nastavlja podržava  Tekući plan Evropske komisije za ICT standardizaciju. 

Ključni istraživački projekti koje finansira EU u ovoj oblasti

Projekti kao što su  CoopersCVISSafespo postigli su rezulate, koji su kooordinacijom COMeSafety  projekta doprineli definisanju vidova komunikacije kooperativnih sistema. Ovo je kasnije bilo testirano pilot projektima velikih razmera kao što su Drive C2X  i  FOTSIS.

Video poruka Nili Kros na  šestoj ETSI radionici u Berlinu 

Korisni linkovi

MEMO/14/105 Pitanja i odgovori o povezanim automobilima

Digitalni plan za Evropu

ETSI – Evropski institut za standarde u oblasti telekomunikacija

CEN – Evropski komitet za standardizaciju 

Pitanja i odgovori o povezanim automobilima

IP/14/141

1. Koja je razlika između povezanih automobila i onih koje možemo kupiti dana?

Automobili koje možemo kupiti danas uključuju samostalnu pomoć vozaču. Ovo na primer omogućuje da vozač održi bezbednu brzinu i razdaljinu kao i da vozi u svojoj traci. Ovo stoga ima pozitivne posledice na bezbednost i upravljanje u saobraćaju. Međutim, ove olakšice mogu biti dalje unapređene kada pojedinačna vozila budu mogla da neprestano komuniciraju jedna sa drugima i sa infrastrukturom na putu.

Ovo je cilj povezanih automobila: oni mogu da komuniciraju međusobno kao i sa infrastrukturom na putu. Kooperativni inteligentni transportni sistemi (C-ITS) mogu da podignu kvalitet i pouzdanost informacije o vozilima: njihovu lokaciju, stanje, kao i okruženje na putu. Podaci dobijeni od vozila se prenose do servera radi centralne obrade. Ovi podaci se mogu koristiti radi beleženja podataka kao što je kiša (uzimajući u obzir aktivnost brisača) ili zakrčenost u saobraćaju (koristeći podatke o radu kočnica). Server obrađuje podatke i daje preporuku za vožnju, koja je namenjena jednom vozaču ili posebnoj grupi vozača i prenosi je bežično do vozila. Sistem može, na primer, da vas upozori o saobraćajnoj nesreći koja se upravo dogodila, da vam da dragocene informacije na nepravilnim raskrsnicama ili da vam da uputstvo kako da izbegnete saobraćajnu gužvu. Stoga povezani automobili pružaju bezbednije putovanje, uštedu vremena i smanjenje energetske potrošnje.

2. Kako se ovo razlikuje od onoga što GPS sistem već radi?

Velika prednost je ta što povezana vozila mogu da u realnom vremenu razmenjuju informacije o opasnostima ili događajima u njihovom okruženju, dopunjujući informaciju koju satelitski navigacioni sistemi mogu da pruže i povećavajući njenu tačnost. Danas postoje mobilne aplikacije koje pružaju informacije o gužvi u saobraćaju. Informacije se emituju i preko radija. Ali tačnost ovih sistema se ne može porediti sa C-ITSom.

3. Da li će nova tehnologija biti fabrički ugrađena u svaki automobil ili će postojati kao dodatna oprema?

Sistem će biti postepeno integrisan u nova vozila koja dolaze na tržište. Takođe se očekuje da se na tržište uvedu sistemi mobilnih kooperativnih stanica koje će biti zasnovane na istim standardima, i kojima će se opremiti postojeća vozila.

4. Na koji način će povezani automobili učiniti naš život udobnijim, putovanja zelenijim i puteve sigurnijim?

Povezani automobili će omogućiti efikasno upravljanje saobraćajem u realnom vremenu i suzbijaće zakrčenost u saobraćaju. Pružaće alternativna rešenja vozačima u slučaju saobraćajne gužve ili saobraćajnih nesreća. Vozila će biti obaveštena o opasnostima na putu, na primer ako je put klizav ili ima guste magle. Ugroženim učesnicima u saobraćaju će biti pružene dragocene informacije o poziciji vozila koja im se približavaju. Mrtvi uglovi više neće predstavljati problem.

5. Na koji način će evropska privreda imati koristi od povezanih automobila?

Značajna ekonomska korist, za građane i kompanije, biće ostvarena kroz pouzdanije vreme putovanja i smanjenje zakrčenja u saobraćaju.

Sa više od 200 miliona vozila na evropskim putevima, povezani automobili predstavljaju značajno tržište za evropsku industriju. Novim standardima, evropski poizvođači automobila njihovi dobavljači i telekomunikaciona industrija preuzimaju vođstvo. Slično GSM/3G standardima koji su zbog svoje interoperativnosti omogućili pojavu gomile aplikacija koje ovim standardima dodaju na vrednosti, tako će i od povezanih vozila očekuje da proizvedu veliki broj usluga. Povezana vozila će proizvesti značajnu količinu korisnih podataka. Kako je obrada velike količine podataka ključna u ICT industriji, mogućnosti su ogromne.

Podeli

Comments are closed.