Rodna ravnopravnost je ključna vrednost Evropske unije i politički prioritet u svim oblastima. Akcioni plan o rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena za spoljno delovanje 2021–2025 (GAP III) koji je EU usvojila krajem 2020. predstavlja sveobuhvatan okvir za za pozicioniranje roda kao sastavnog dela svih spoljnih aktivnosti EU. Ključni element i mandat za sve Delegacije EU je priprema ažurirane rodne analize zemlje koja će služiti kao vodič za podršku EU u promociji rodne ravnopravnosti tokom sprovođenja njenih aktivnosti. Tokom 2021. Godine, Delegacija EU u Republici Srbiji pripremila je Profil rodne ravnopravnosti u Srbiji.

Žene u fokusu: Najbolja, Igor Salinger (Beograd)

Cilj ovog profila je da pruži sveobuhvatnu i strukturisanu rodnu analizu u šest oblasti identifikovanih u GAP III, odnosno:

  • Eliminisanje svih oblika rodno zasnovanog nasilja;
  • Promovisanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava;
  • Promovisanje ekonomskih i socijalnih prava i osnaživanje devojčica i žena;
  • Promovisanje ravnopravnog učešća i liderstva;
  • Integrisanje agende za žene, mir i bezbednost;
  • Klimatske promene i životna sredina i Digitalizacija.

Profil ima za cilj da pruži sve potrebne podatke i informacije za podršku integracije rodne perspektive u politike, programe i projekte EU u Srbiji. Profil je razvijen je kroz participativni proces sa nacionalnim institucijama, međunarodnim organizacijama, državama članicama EU i organizacijama civilnog društva. Proces je vodila Delegacija EU u Republici Srbiji u okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“ koji finansira EU i sprovodi UN Women Srbija.

Žene u fokusu: Fotofiniš, Vladimir Mijailović (Požega) (Tara Ultra-Trail)

Takođe, 25. novembra počinje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, međunarodna kampanja koja se završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava. Delegacija EU u Srbiji je pripremila niz aktivnosti kojima želi da skrene pažnju javnosti na ovo važno pitanje i pruži podršku ženama i rodnoj rovnopravnosti širom Srbije.

Večeras će biti izvedena pozorična predstava „Mačka pečena“ u Teatru na Brdu kojom ćemo obeležiti početak „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“. Izvođenje predstave u kojoj igraju Jelena Đokić, Viktor Savić, Dušanka Gild i drugi, podržali su Delegacija EU u Srbiji kroz projekat „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti koji sprovod UN Women, zatim Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost, Ministarstvo za evropske integracije, Norveška ambasada u Beogradu.

Žene u fokusu: Svetlana Ceca Bojković, Sanja Knežević (Beograd)

Takođe, večeras će zgrada Delegacije EU u Srbiji biti osvetljena u narandđasto kao deo ove međunarodne kampanje čiji je slogan „Obojimo svet u narandžasto: zaustavimo nasilje nad ženama!“ (Orange the world: End the violence against women now!)

Danas takođe počinje i kampanja Žene u fokusu kojom se pridružujemo kampanji 16 dana aktivizma! „Žene u fokusu“ su nacionalni foto konkurs koji su organizovali Delegacija Evropske unije u Srbiji i National Geographic Srbija – autori su nam poslali preko 1,500 fotografija jakih žena koje ih svakodnevno inspirišu: majke, bake, sestre, supruge, lekarke, medicinske sestre, prodavačice, novinarke, aktivistkinje, glumice, psihološkinje, sportistkinje, itd. Ovim konkursom i kampanjom želimo da skrenemo pažnju na sve žene koje nas svojom snagom, upornošću i kreativnošću svakodnevno inpirišu! Pobedničke fotografije, kao i 16 fotografija koje su ušle u najuži izbor, biće objavljene u elektronskom izdanju naše publikacije na srpskom i engleskom jeziku. Svih 20 fotografija biće izloženo u javnom prostoru kada to epidemiološke mere budu dozvolile.

Žene u fokusu: Starija gospođa trči maraton, Bratislav Stefanović (Zemun)

Pored toga, tokom ovih 16 dana aktivizma, poznata svetska i srpska street umetnica Aleksandra Petkovićpoznatija pod pseudonimom The Kraljica Vila, skraćeno TKV koja je nagrađena Ordenom umetnosti i književnosti u rangu viteza od strane Republike Francuske, oslikaće roletne EU info centra u Beogradu grafitom na temu rodne ravnpravnosti.

EU info point u Novom Sadu u partnerstvu sa u Rektoratom Univerziteta u Novom sadu danas organizuje hibridni događaj „Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama“. Takođe, informativni video „Ka sigurnoj kući“ na temu žrava žena i dece koji se nađu u situaciji nasilja u porodici, kao i o postupcima ulaska žena i dece u „Sigurnu kuću“. „Sigurna kuća Novi Sad“ je javna ustanova, naime, deo je Centra za socijalni rad u Novom Sadu koja u decembru slavi 15. rođendan. Ovaj centar godinama edukuju policiju o porodičnom nasilju nad ženama.