Imajuću u vidu da trgovina ljudima predstavlja jedan od najtežih i najsloženijih oblika nasilja, koji ostavlja ozbiljne posledice na emocionalni i socijalni razvoj deteta, Centar za prava detetaNVO Atina izradili su video „Između sna i jave“, kako bi podigli svest medju decom i mladima, ali i pružili informacije o fenomenu trgovine ljudima, prepoznavanju, uzrocima i rizicima, kao i dostupnoj podršci. Video je snimljen u okviru projekta „Kampanja za podizanje svesti o trgovini decom u Republici Srbiji“, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope u okviru zajedničkog programa „Horizontalni program za Zapadni Balkan i Tursku“.

Video odgovara na pitanja šta je trgovina ljudima, ko može biti trgovac, gde se odvija trgovina ljudima, kako da je prepoznamo, ko je u najvećem riziku i kome da se obratimo za pomoć. U izradi filma učestvovala su deca iz Kluba DX pri Centru za prava deteta, koja su nakon edukativnih radionica na temu prevencije i zaštite dece od trgovine ljudima aktivno učestvovala u izradi scenarija filma, kako bi na što bolji način svojim vršnjacima približili temu trgovine decom.

Foto: Centar za prava deteta

Samo u junu 2021. godine, video je prezentovan u 4 osnovne škole u Srbiji („France Prešern” u Beogradu, „Stefan Nemanja” u Novom Pazaru, „Ivan Goran Kovačić” u Subotici, i „9. oktobar” u Prokuplju), kao i u „Drugoj ekonomskoj školi“ u Beogradu. Ukupno 78 dece (40 dečaka and 38 devojčica) je učestvovalo u prezentaciji ovog videa i razgovoru o prevenciji trgovine ljudima.

Tokom avgusta 2021. godine, biće izrađena informativna onlajn platforma za decu, koja će sadržati važne informacije o oblicima trgovine ljudima i o tome na koji način deca mogu da prepoznaju rizike i kome mogu da se obrate za podršku u slučaju potrebe.

„Žrtva je pre svega čovek, kao vi, kao ja ili bilo ko od nas. Zato nije samo važno da se edukujemo kako možemo da ostvarimo bolji život za sebe ili za nama bližnje, već je jako važno da prepoznamo da li nekome treba pomoć. Jer izlaz uvek postoji“, istakao je član Kluba DX.

Klub DX okuplja decu i mlade uzrasta od 12 do 18 godina, a osnovan je pri Centru za prava deteta 1997. godine. Klub DX je mesto gde deca i mladi mogu da dobiju informacije o svojim pravima na jeziku koji je njima razumljiv. Isto tako, oni mogu da se uključe i u aktivnosti kluba kao što su radionice, tribine, javne akcije, akcije samozastupanja, ukoliko su za to zainteresovani. Aktivnosti Kluba DX trenutno trenutno podržavaju Savet Evrope i Evropska unija kroz program “Prava, jednakost i državljanstvo”.