„Jaki parlamenti su kamen temeljac demokratije. Oni predstavljaju glas naroda, donose zakone, dodeljuju sredstva za sprovođenje zakona i politika i drže vlade odgovornim. Oni rade na tome da osiguraju da politike idu u korist svim ljudima, posebno najugroženijim“, stoji na sajtu Ujedinjenih nacija u objašnjenju zašto se obeležava Međunarodni dan parlamentarizma.

Cilj obeležavanja je isticanje uloge parlamenata u svetu kao osnove demokratije. Generalna skupština Ujedinjenih nacija u rezoluciji usvojenoj 2018. godine, izabrala je 30. jun kao datum koji se poklapa sa danom osnivanja Interparlamentarne unije (IPU), 1889. godine.

IPU je prva politička multilateralna organizacija na svetu, podstičući saradnju i dijalog između svih nacija. Interparlamentarna unija je međunarodna organizacija parlamenata suverenih država podstiče kontakte, koordinaciju i razmenu iskustava među parlamentima i parlamentarcima iz svih zemalja.

Beograd je bio domaćin zasedanja Skupštine Interparlamentarne unije 2019. godine. Srbija je član ove organizacije gotovo od njenog osnivanja.

Povodom Međunarodnog dana parlamentarizma, projekat „Vratimo se na početak – Parlament kao osnova vladavine prava” organizuje trodnevnu kampanju o značaju parlamentarne demokratije koju možete pratiti na Facebook i Twitter stranicama Otvorenog parlamenta.

„Uvođenje međunarodnog dana za parlamente posebno je važno u ovom kritičnom trenutku za parlamentarnu demokratiju, kada ljudi gube poverenje u političke institucije, a sama demokratija se suočava sa izazovima populističkih i nacionalističkih pokreta. Da bi demokratija napredovala, parlamenti, kao kamen temeljac funkcionalnih demokratija, moraju biti transparentni i odgovorni“, poručuju iz organizacije CRTA.

„Projekat “Vratimo se na početak – Parlament kao osnova vladavine prava” teži da doprinese reformi vladavine prava kao jednom od prioriteta Srbije u okviru procesa EU integracija, kroz stvaranje tražnje za odgovornim delovanjem Narodne skupštine Republike Srbije u skladu sa demokratskim vrednostima i njenim ključnim ulogama kao najvišeg predstavničkog tela.

Kao odgovor na nepovoljno okruženje koje ograničava demokratski angažman građana, CRTA, Partneri za demokratske promene Srbija i Fondacija Slavko Ćuruvija udružili su se kako bi podržali uticaj i kapacitete organizacija civilnog društva, i osnažili ih za efektivno suočavanje sa izazovima vladavine prava i doprinos suštinskom unapređenju kvaliteta parlamentarne demokratije u Srbiji. Partneri na projektu, kroz uključivanje različitih aktera, sprovode svakodnevno praćenje rada Narodne skupštine, pružaju argumentovane dokaze i činjenice o njenom radu i osnažuju javnost da zahteva odgovornost narodnih poslanika i Narodne skupštine Republike Srbije u obezbeđivanju vladavine prava i delovanju u javnom interesu.“