EESK je posvetio još jedno mišljenje borbi protiv sive ekonomije i rada na crno.

EESK je posvetio još jedno mišljenje borbi protiv sive ekonomije i rada na crno. Obe teme su veoma delikatne, ne samo zbog toga što se njihov obim i uticaj na ekonomiju izuzetno razlikuje među državama članicama i regionima, u rasponu od ispod 10% pa do više od 30% ukupnog učinka. One se, takođe, značajno razlikuju od jednog privrednog sektora do drugog.

„Nažalost, previše ljudi još uvek vidi sivu ekonomiju kao normalan deo društva i uopšte ne oseća kajanje zbog korišćenja  ‘crnog tržišta’ bilo za zapošljavanje/obezbeđibanje jeftinih radnika ili za kupovinu/prodaju robe prilikom koje se izbegava oporezivanje. Osim toga, mnoge zemlje još uvek nemaju jasan stav o sivoj ekonomiji i radu na crno“, rekao je Stefano Palmijeri, izvestilac za samoinicijativno mišljenje ‘Strategija protiv sive ekonomije i rada na crno‘.

Skoro jedna trećina je izvan domašaja državnih organa

Procene pokazuju da siva ekonomija i rad na crno u Evropi danas vrede preko 2,1 hiljade milijardi1, što je novac koji vladama nedostaje za prekopotrebne investicije i otvaranje radnih mesta. „Neki ljudi profitiraju na račun mnogih drugih“, naglasio je g. Palmijeri.

Siva ekonomija ima štetne posledice i po privredu (npr. njen uticaj na kvalitet proizvoda i usluga, izgubljeni prihodi od poreza, itd.) i po društvo (njen uticaj na uslove rada i eksploataciju ranjivih radnih grupa, kao što su imigranti, mladi ljudi, žene, itd.).

EESK preporučuje usvajanje italijanske metodologije za merenje obima, uticaja i razvoja sive ekonomije i rada na crno

EESK je uveren da efikasna borba protiv skrivene ekonomije mora započeti kvantitativnom i kvalitativano procenom uticaja.  „Za procenu širom Evrope, različite metode moraju biti konsolidovane. Samo tako možemo da uporedimo brojeve i da razvijemo ciljane politike“, izjavio je g. Palmijeri, koji je uveren da je zajednička metodologija prvi korak u pravom smeru. U tom smislu, EESK preporučuje metod koji je razvio Italijanski nacionalni institut za statistiku i koji je i isproban u toj zemlji, koja je posebno osetljiva na ove fenomene i u njoj postoje značajne regionalne razlike.

„Složen problem zahteva miks različitih mera i politika“, izjavio je g. Palmijeri, aludirajući na razne predloge EESK koje se nalaze u mišljenju. „Ne smemo da zaboravimo ni da gledamo izvan granica EU, jer je naša obaveza da se minimalni pristojni standardi rada primenjuju i na podizvođače za kompanije EU“.

Dostupni podaci mogu se naći na: SOC480SOC-tables.doc.

Za više informacija, molimo Vas kontaktirajte:

Odeljenje za medije EESK

E-mail: press@eesc.europa.eu

Tel.: +32 2 546 8641


Evropski ekonomski i socijalni komitet predstavlja razne ekonomske i socijalne komponente organizovanog civilnog društva. To je institucionalno savetodavno telo osnovano 1957. godine Rimskim ugovorom. Njegova savetodavna uloga omogućava njegovim članovima, pa time i organizacijama koje oni predstavljaju, da učestvuju u procesu donošenja odluka EU. Komitet ima 353 članova širom Evropa koje imenuje Savet Evropske unije.


1 : „The Shadow Economy in Europe, 2013“, Friedrich Schneider, Ph.D, JKU Linz, ATKearney, VISA