Zahvaljujući sporazumu koji su potpisali Evropska unija i UNICEF, više od dva miliona dece čiji su životi razoreni sukobom u Siriji će dobiti bolji pristup obrazovanju u zaštićenim uslovima. Grantovi u vrednosti od 62 miliona evra, odnosno 69 miliona dolara, povećaće obim podrške UNICEF-a i EU u obezbeđivanju pristupa obrazovanju u zaštićenim uslovima deci u Siriji, Libanu i Turskoj.

Obrazovna kriza je poprimila ogromne razmere. U Siriji i izvan nje 2,7 miliona dece je isključeno iz obrazovnog sistema; svaka četvrta škola u Siriji nije funkcionalna; 52.500 nastavnika je napustilo posao; šteta naneta školskoj infrastrukturi je procenjena na skoro 700 miliona dolara. U susednim zemljama, naročito Turskoj i Libanu, polovina dece školskog uzrasta nije uključena u obrazovni sistem, a školama nedostaju resursi dok broj dece premašuje kapacitete.

„Potrebe su ogromne. EU predvodi međunarodne napore za ublažavanje sirijske krize, konkretno u oblasti obrazovanja u partnerstvu sa UNICEF-om i vladama zemalja koje primaju izbeglice u regionu” izjavio je Johanes Han komesar za evropsku politiku susedstva i pregovore o proširenju.

UNICEF i EU upozoravaju da zemlji preti gubitak čitave generaciju dece budući da je za 7,6 miliona njih potrebna humanitarna pomoć. Investiranjem u obrazovanje se deci uliva nova nada i umanjuje njihova podložnost eksploatisanju. EU je jedan od glavnih partnera u različitim programima, poput inicijative “Bez izgubljene generacije” koja za cilj ima stvaranje boljih mogućnosti za učenje – virtelno i samostalno – milionima ozbiljno ugrožene dece.

„Ova sredstva će sirijskoj deci pomoći da žive normalne živote i poboljšaće im izglede za budućnost. Uprkos ovim naporima, broj dece koja ne pohađaju školu u regionu je i dalje ogroman. Svi partneri moraju da udruže snage kako bi otklonili prepreke koje ovoj deci uskraćuju pravo na obrazovanje. EU će i ubuduće biti posvećena ovim naporima, prvenstveno kroz snažno partnerstvo sa UNICEF-om” rekao je Han.

Deo ove pomoći će biti isporučen kroz nedavno osnovani krizni regionalni poverenički fond za Siriju koji predstavlja prvi finansijski instrument EU regionalnog karaktera.

„Zahvaljujući partnerstvu sa Evropskom unijom sirijska deca će dobiti značajnu podršku. Od vitalnog značaja je da se ovoj deci omogući da nastave sa školovanjem. Nisu u pitanju samo njihovi životi već budućnost zemlje i regiona” izjavila je Geta Rao Gupta zamenica izvršnog direktora UNICEF-a.

U Siriji je pokrenuta druga faza programa za stvaranje uslova za rani oporavak obrazovnog sistema, u vrednosti od 12 miliona evra, odnosno 13,9 miliona dolara. Cilj ove inicijative je da se najugroženijoj deci i adolescentima omogući bolji pristup predškolskom, osnovnom i alternativnom obrazovanju. Na zahtev UNICEF-a je odobreno dodatnih osam miliona evra za tekuću školsku godinu, čime ukupan doprinos pomenutom programu iznosi više od 35 miliona evra. Donacijom od 37,9 miliona evra, odnosno 42,4 miliona dolara, u Libanu će 460.000 dece, žena i staratelja dobiti pristup obrazovanju, zdravstvenim uslugama i dečjoj zaštiti. Posredstvom regionalnog povereničkog fonda EU, a donacijom od 12,5 miliona evra (13,9 miliona dolara), u Turskoj će biti unapređen pristup inkluzivnom, kvalitetnom obrazovanju i stvorene prilike za angažman omladine za 200.000 sirijske i turske dece i mladih.