1. Dekarbonizacija, energetska efikasnost i smanjenje industrijskih emisija
 • Unapređenje strategija i zakona u oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, integrisanih dozvola i sistema trgovine GHG emisionim jedinicama EU
 • Izrada planova energetske efikasnosti u javnim zgradama
 • Izrada 5 lokalnih strategija nisko-ugljeničnog razvoja
 • Izrada planova energetske efikasnosti za 5 javnih zgrada
 • Izrada 5 studija za primenu ESCO modela
 • Projekat će podržati izradu studija i su-finansirati realizaciju najmanje 12 investicija u oblasti dekarbonizacije, korišćenja obnovljivih izvora energije i primene najboljih dostupnih tehnologija u privredi i industriji
 • Obuke/radionice za jačanje kapaciteta, razmenu informacija i znanja, unapređivanje saradnje, promociju rezultata
 1. Cirkularna ekonomija za resursnu efikasnost i industrijsku simbiozu
 • Podrška unapređenju zakonodavnog okvira
 • Izrada 5 lokalnih planova upravljanja otpadom dopunjenih elementima cirkularne ekonomije
 • Identifikacija rešenja za upravljanje muljem i bio-otpadom za 2 opštine
 • Sufinansiranje 15 projekata javnih i privatnih preduzeća u oblasti cirkularne ekonomije
 • Obuke/radionice za jačanje kapaciteta, razmenu informacija i znanja, unapređivanje saradnje, promocija rezultata
 1. Smanjenje zagađenja životne sredine sa fokusom na kvalitet vazduha
 • Izrada preporuka za unapređenje regulatornog okvira za kvalitet vazduha
 • Obuke za lokalne samouprave za izradu planova kvaliteta vazduha i sprovođenje mera iz lokalnih planova
 • Sufinansiranje najmanje 5 rešenja za smanjenje zagađenja vazduha u jedinicama lokalne samouprave
 • Izrada do 10 lokalnih planova kvaliteta vazduha
 • Sufinansiranje inovativnih rešenja za čistiji vazduh
 • Konferencije i regionalne radionice o kvalitetu vazduha
 1. Zaštita i investiranje u biodiverzitet i ekosisteme
 • Izrada 3 plana za obnovu šumskih predela i održivog upravljanja zaštićenim područjima
 • Uspostavljanje Nacionalnog tela za održivo pošumljavanje
 • Izrada plana održivog upravljanja zaštićenim područjima
 • Identifikacija napuštenog poljoprivrednog zemljišta i pošumljavanje najmanje 100 hektara u odabranim pilot lokacijama
 • Izrada 3 studije izvodljivosti za pošumljavanje i sprovođenje konkretnih mera
 • Podrška najmanje 5 organizacija civilnog društva u sprovođenju mera upravljanja zaštićenim područjima
 • Podrška rešenjima zasnovanim na prirodi
 1. Održivi prehrambeni sistemi i ruralni razvoj
 • Izrada preporuka za unapređenje zakonodavnog okvira za održivi sistem proizvodnje hrane
 • Obuke poljoprivrednih proizvođača za održive poljoprivredne prakse
 • Podrška poljoprivrednim proizvođačima u sprovođenju mera za organsku i ekološki prihvatljivu proizvodnju hrane
 • Razvoj platforme za praćenje kretanja hrane primenom blokčejn tehnologije

 

Ciljne grupe projekta

Jedinice lokalne samouprave,  javna preduzeća, privatna preduzeća (društva sa ograničenom odgovornošću, preduzetnici, startapovi), nevladine organizacije, naučno–istraživačke institucije.