Kad građanin Sjenice otvori firmu u tom mestu, svaki drugi papir/usluga koja mu je potrebna, znači „put pod noge“. Raspored je ovakav: za policiju i pravosuđe idu u Novi Pazar, za zdravstvo u Užice, za šumarstvo u Ivanjicu, za vodoprivredu u Priboj, za rudarstvo u Resavicu, za finansije u Novu Varoš, a za katastar u Prijepolje. Šta je reporter RTS-a Dušan Jemuović video u Talinu, u Estoniji, gde se za nekoliko sati svi ovi poslovi završavaju – pogledajte u veoma zanimljivom prilogu.