“Za razotkrivanje, analizu i tumačenje klimatskih promena neophodno je znanje iz vrlo različitih, heterogenih naučnih disciplina i društvenih oblasti. Toliko složeni procesi zbunjuju i same naučnike, jer je povratna sprega uzroka i posledica nesaglediva iz današnje tačke i tiče se same biti života i opstanka naše vrste na ovoj planeti. Ako u tu formulu dodamo i umetnost, kao ključnu manifestaciju ljudskog duha, time otvaramo mogućnost sagledavanja fenomena iz posve subjektivne, emotivne i alternativne perspektive.”

Ovo su reči Dobrivoja Laleta Erića, selektora programa art+science Centra za promociju nauke (CPN) koji se sprovodi kroz projekat EkOtisak, uz podršku Fondacije Novi Sad 2022. Art+science obuhvata izložbu u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu i program na Štrandu.

Izložba pod nazivom Priroda budućnosti otvorena je u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu, od 20. jula do 7. Avgusta, a predstavlja radove tri interdisciplinarna tima iz Srbije, koji su realizovani u produkciji CPN-a, kao i tri rada inostranih umetnika. Radovi predstavljaju različite poglede na teme klimatskih promena, zagađenja i uticaja na životnu sredinu koristeći savremene umetničke prakse i relevantna naučna znanja i metode.

“Umetnost ima tu vrlinu da subjektivnim, sasvim slobodnim i neočekivanim sredstvima, pristupima i metodama otvori i analizira svoje teme i realnost u kojoj živimo. Jasno je da je naša klimatska realnost veoma ozbiljna i životno ugrožavajuća i da najveći broj ljudi vrlo kritički i aktivistički pristupa tako značajnim pitanjima”, kaže Erić.

Sama manifestacija art+science: EkOtisak otvarena je tokom perioda koji se poklapa s najsnažnijim toplotnim talasom ove godine. To će, nadaju se organizatori, dodatno motivisati i podstaći publiku da poveže aktuelne klimatske udare sa predstavljenim sadržajima.

Glavni motiv čitave postavke je razumevanje našeg kompleksnog odnosa prema otpadu, zagađenju i njihovim posledicama na okolinu, nudeći mogući odgovor društva i pojedinaca na zahtevna pitanja koja se tiču različitih disciplina poput biologije, ekonomije, politike, medicine i kulture.

Osnov projekta EkOtisak, pored Centra za promociju nauke kao nosioca, čine Filozofski fakultet i Akademija umetnosti, oba pri Univerzitetu u Novom Sadu, i nevladina organizacija Zeleni Sad. U razradi pojedinačnih radova su uključeni brojni naučnici, eksperti i umetnici iz zemlje i sveta.

Kroz projekat EkOtisak a u okviru Paviljona Dunavsko more otvoren je i desetodnevni program na Štdrandu na kome su predstavljene dve celine koji spajaju umetnost i nauku: Klimatska kapsula i Ekotopija.

U Klimatskoj kapsuli posetioci se susreću sa narativom koji pokreće subjektivni doživljaj najavljene budućnosti i suočavaju sa posledicama klimatskih promena. Ova naučno-umetnička platforma je direktan poziv na klimatsku akciju svih građana i građanki, i podseća nas na ličnu odgovornost svakog od nas.

Projekat Ekotopia realizovala je grupa mladih autorki kroz a+s+cpn selekciju i pod mentorstvom Katedre za nove likovne medije Akademije umetnosti u Novom Sadu. Ovaj rad predstavlja ambijentalnu instalaciju osmišljenu kao taktilno i senzorno iskustvo koje nas suočava sa mnoštvom pitanja, novih pogleda, postojećim znanjima i mogućnostima kada je reč o klimatskim promenama.