U jeku pandemije virusa korona, 122 poljoprivrednice – okupljene oko projekta Žensko udruženje kolubarskog okruga (ŽUKO), koji sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), a finansira Evropska unija, čiji je cilj promocija političkog učešća žena i podrška njihovom ekonomskom osnaživanju kroz obrazovanje i umrežavanje – kreiralo je onlajn pijacu kao odgovor na krizu usled COVID-19.

Žene iz ruralnih sredina spadaju u najugroženije grupe u Srbiji, a prekinuta poljoprivredna proizvodnja usled pandemije izazvane virusom COVID-19, kao i mere koje su uvedene kao odgovor na pandemiju, imaju dugoročni uticaj, koji se naročito odražava na primanja žena. Poljoprivrednici ne mogu da prodaju svoje proizvode – pijace su bile zatvorene oko mesec dana unazad; gradski prevoz ne funkcioniše, a alternativne kurirske službe odbijaju da prevoze hranu. Ekonomski gubici će biti izuzetno veliki, a poljoprivrednice se još uvek ne usuđuju da ih sračunaju, znajući da će rezultati biti poražavajući.

Photo: Jelena Ružić

“Pandemija izazvana virusom COVID-19 i vanredno stanje koje je usledilo u Srbiji primoralo nas je da prilagodimo naše aktivnosti, ali i da nađemo način da doprinesemo lokalnoj zajednici. Prvo smo pomogle u onome što je bilo najurgentnije, a to je nedostatak zaštitne opreme. Odmah smo angažovale naše socijalno preduzeće (iz Udruženja) i počele smo da pravimo platnene maske za one u prvim borbenim redovima—pripadnike policije, zdravstvene radnike i državne službenike”, s ponosom ističe Jelena Ružić, predsednica Ženskog udruženja kolubarskog okruga, dodajući da su žene nakon samo nekoliko nedelja vanrednog stanja već počele da osećaju ekonomske posledice. “Kroz svakodnevne razgovore sa poljoprivrednicama, saznale smo da je poljoprivreda pod velikim pritiskom i da odgovorni zanemaruju samostalne proizvođače”, kaže ona.

Žena iz ŽUKO pakuje med koji će biti isporučen njenim mušterijama na onlajn pijaci (foto: Jelena Ružić)

Kako bi rešile ove probleme, žene okupljene u Udruženju su u aprilu 2020. pokrenule inicijativu čiji je rezultat kreiranje onlajn pijace sa ciljem da se poljoprivrednicama pomogne da dođu do svojih mušterija i prodaju svoje proizvode tokom krize. Budući da brze kurirske službe ne dostavljaju hranu, ove žene su morale da nađu alternativni način da isporuče svoje proizvode kupcima. “Shvatile smo da bi Beograd bio naše najveće tržište, ali smo bile suočene sa problemom plaćanja troškova transporta”, kaže Jelena. “Srećom, bilo je moguće preusmeriti deo projektnog novca na ovu aktivnost. Tako smo angažovale vozača i platile troškove prevoza. Koristimo naša vozila i pakujemo proizvode, kasno noću ili rano ujutru, kako bi oni stigli sveži do naših mušterija” ističe Jelena, dodajući da je za mušterije iz Beograda i Kolubare dostava besplatna, te da se proizvodi dostavljaju sredom i subotom. Ove proaktivne žene su zadovoljne prodajom i želele su da nauče da same rukovode platformom. Zahvaljujući ovakvom zalaganju, njima sada ne treba pomoć IT stručanjaka koji će da ažurira platformu.

Iako tokom vanrednog stanja nema mnogo prostora za građanski angažman, one su odlučile da nastave da se bore za poljoprivrednice i već imaju planove kako da još više unaprede ovu inicijativu – kako bi doprle do više mušterija, one trenutno rade na kreiranju aplikacije za mobilne telefone i obezbeđivanju sredstava za dugoročni, održivi transport proizvoda koji se prodaju preko onlajn pijace, za koje im je potreban kamion sa hladnjačom.

„Ekonomsko osnaživanje žena u poljoprivredi“ je deo projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“ koji finansira Evropska unija sa ciljem da doprinese osnaživanju žena u ruralnim i urbanim sredinama, i ohrabrivanju da istraju u naporima za osvajanjem i ostvarivanjem ženskih prava. U okviru projekta predviđena je podrška sprovođenju Nacionalne Strategije za rodnu ravnopravnost; takođe su predviđena i bespovratna sredstva za ekonomsko osnaživanje žena. Projekat sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) u saradnji sa relevantnim nacionalnim institucijama, Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost i Ministarstvom za evropske integracije.