Građani EU iglasaju od 6. do 9. juna na izborima za novi saziv Evropskog parlamenta. Evropski izbori se smatraju najvećim trasnacionalnim glasanjem budući da se u četiri dana organizuju u 27 država, a izborno pravo ima 376 miliona građana država članica EU, od čega će njih 26 miliona glasati prvi put.

Delegacija EU u Srbiji je održala info sesiju u Bečeju o predstojećim evropskim izborima, kako bi ohrabrila sve državljane EU u Srbiji koje imaju pravo glasa na Evropskom parlamentu da iskoriste svoje biračko pravo. Među njima su i pripadnici mađarske, hrvatske i rumunske nacionalne manjine.

„Evropska unija je globalni lider u uspostavljanju najviših standarda u oblastima poput zaštite životne sredine, borbe protiv klimatskih promena, zaštite ljudskih prava, regulisanja upotrebe veštačke inteligencije, i drugo, pa je i za Srbiju i za ceo svet značajno da budu informisani o funkcionisanju ove institucije. Zato pozivamo sve građane država EU u Srbiji da iskoriste svoje biračko pravo na predstojećim izborima, jer tako direktno utiču na svoju budućnost i budućnost Evrope”, istakla je predstavnica Delegacije EU u Srbiji, Sena Marić, na info sesiji u Bečeju.

Poslanici Evropskog parlamenta rade na zaštiti interesa građana, unapređujući i usvajajući zakone EU koji utiču na svakodnevni život stotina miliona Evropljana, uključujući građane Srbije. Oni su tu da saslušaju brige ljudi i deluju u skladu s njima, konsultujući se sa civilnim društvom i poslovnim sektorom kako bi se osiguralo da svako ima glas na nivou EU.

Evropski parlament odobrava budžet EU, čiji je sastavni deo Instrument za pretpristupnu pomoć, iz koje Srbija dobija godišnje u proseku 200 miliona bespovratne pomoći; takođe, sastavni deo budžeta je i novi Plan rasta za Zapadni Balkan, vredan 6 milijardi evra, čiji će značajan deo biti usmeren na Srbiju. S obzirom da je Srbija kandidat za članstvo u EU, brojne oblasti javnih politika koje se odlučuju u Evropskom parlamentu se neposredno tiču i Srbije, budući da je u obavezi da svoje nacionalno zakonodavstvo uskladi sa evropskim.