Događaj Zeleni susreti – izađi na zelenu granu koji je organizovao projekat Zeleni inkubator okupio je više od 80 predstavnika udruženja i neformalnih grupa, kao i zelene aktere, koji su razgovarali o glavnim ekološkim problemima u mestima širom Srbije, ali i ulozi koju građani imaju u procesu zaštite životne sredine.

Ukupno 130 udruženja i neformalnih grupa je u prethodne tri godine dobilo mentorsku i finansijsku podršku u iznosu od 90 miliona dinara u okviru ovog projekta koji realizuje Beogradska otvorena škola (BOŠ), a finansira Evropska unija. Više od 270.000 direktno uključenih građana/ki u skoro 100 mesta u Srbiji tokom prethodne tri godine bilo je uključeno u sve zelene aktivnosti, što je pokazatelj da ekološke teme i problematika zaštite životne sredine treba da budu u stalnom fokusu građanskog aktivizma.

„Civilno društvo je najbolji mehanizam koji predstavlja glas građana, jer su lokalne organizacije i neformalne grupe esencijalni deo svakog društva koji omogućava javnosti i u manjim lokalnim zajednicama da se uključe u dijalog. Pored finansijske podrške koju Beogradska otvorena škola pruža zelenim organizacijama i neformalnim grupama, veoma bitan deo podrške jesu i mentorska podrška i jačanje kapaciteta na lokalu“ istakao je Ekmel Čizmečiolu, programski menadžer za civilno društvo i ljudska prava u Delegaciji Evropske unije u Srbiji.

„Evropskoj uniji je važno da u ovom procesu sarađuje sa donosiocima odluka, civilnim društvom, medijima i svim drugim akterima, a zelene inicijative pokreću sami građani kojima je potrebna podrška ukoliko želimo da ekonomski rast u svetu bude i održiv, kako za nas, tako i za buduće generacije“, kazao je Antoan Avinjon, programski menadžer za životnu sredinu i borbu protiv klimatskih promena u Delegaciji Evropske unije u Srbiji.

Projekat Zeleni inkubator koji finansira Evropska unija realizuje Beogradska otvorena škola u partnerstvu sa organizacijama Mladi istraživači Srbije i Inženjeri zašitite životne sredine.