Evropski ombudsman, Emili O’Rajli, je upozorila da ključni cilj državljanstva EU, pre svega da se ljudi osećaju jače povezano za EU, nije postignut.

Na zatvaranju konferencije “Evropska godina građana 2013” u Vilnjusu, Litvaniji, Evropski ombudsman, Emili O’Rajli pozvala je one koji kreiraju politike i civilno društvo da se ne forkusiraju na ekonomisku krizu, već i na krizu identiteta i legitimnosti EU.

Ona je izjavila: „Moramo da imamo u vidu one vrednosti i načela na kojima se temelji EU, ne samo na one ekonomske, već one mnogo važnije, poštovanje osnovnih prava, pojam slobode, solidarnost, zaštita manjina i poštovanje kulturne i jezičke različitosti. Potrebna nam je ‘human Evropa’“.

Izazvati građane da  ne misle samo na svoje lične i nacionalne interese

Prema Emili O’Rajli, izbori za Evropski parlament (EP) 2014. će biti prava prilika za građane da učine da se njihovi glasovi čuju na nivou EU. Milioni glasača će izabrati svoje predstavnike za EP i, kroz njih, pomoći da se odredi ishod izbora sledećeg predsednika Komisije. Ona je naglasila da novi službenici moraju biti dovoljno hrabri da izazovu građane EU da ne misle samo na svoje lične i nacionalne interese.

Institucije EU ne treba da budu arogantne i da misle samo na svoje interese

Emili O’Rajli je pozvala institucije EU da postanu transparentnije i odgovornije kako ne bi bile shvaćene kao nemarne i udaljene za brige građana.  Upozorila je da bi institucije EU trebalo da se suprotstave sumnji da su neki visoki službenici preblizu određenim poslovim interesima.  S ciljem predstojećih promena u EP i Komisiji, izrazila je svoju zabrinutost što mnogi građani napuštaju visoke pozicije u EU i prihvataju unosno zaposlenje u privatnom sektoru bez adekvatne kontrole mogućih sukoba interesa.

O’Rajli je izjavila: „Naše instiucije EU moraju da se ponašaju besprekorno i da se vidi da odolevaju iskušenju da se ponašaju arogantno i misle samo na svoje interese. S obzirom na primetan nedostatak političkog legitimiteta, sama EU mora da predstavlja ‘zlatni standard’ u ovim oblastima“.

Ceo govor ombudsmana povodom manifestacije EGG

Evropski ombudsman ispituje žalbe na lošu upravu u institucijama i telima EU. Svaki građanin EU, stanovnik, ili preduzeće ili udruženje u državi članici, može da podnese žalbu ombudsmanu. Ombudsman nudi brza, fleksibilna i besplatna sredstva za rešavanje problema sa upravom EU.

Za više informacija: www.ombudsman.europa.eu