U poslednje četiri godine u Srbiji je zabeleženo smanjenje nezaposlenosti mladih osoba za 3,7 odsto, rečeno je na regionalnoj konferenciji u okviru inicijative za unapređenje zapošljavanja mladih u zemljama Zapadnog Balkana i Turske „WB&T for EmploYouth”, u organizaciji Fondacije Ana i Vlade Divac. Procenat nezaposlenosti mladih osoba starosti 15–30 godina pao je sa 20,4 odsto 2019. godine na 16,7 odsto 2022. godine – ovi podaci, deo su Indeksa participacije mladih koji Fondacija Ana i Vlade Divac meri od 2016. godine.

I pored ovog značajnog smanjenja, nezaposlenost mladih i dalje ostaje izazovna tema u svim zemljama koje su uključene u projekat – Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji, Severnoj Makedoniji i Turskoj, jer se mladi ljudi smatraju za ključnu demografsku grupu u izgradnji održivog društva i neophodno je nastaviti sa ulaganjem u veću uključenost mladih u sve društvene segmente.

„Evropska unija nastoji da pruži više i jednake mogućnosti mladim ljudima u obrazovanju i na tržištu rada, i da podstiče mlade na učešće u društvu. Da bi se suprotstavila ovim izazovima, EU podržava brojne međunarodne i regionalne inicijative, poput ove, koje omogućavaju aktivaciju studenata i mladih“ izjavio je Martin Klauke, šef Operacija Delegacija Evropske unije u Srbiji.

Analiza nezaposlenosti mladih po kategorijama ukazuje na dodatne izazove. Naime, evidentno je više devojaka i mladih žena bilo u kategoriji onih koji su nezaposleni i van obrazovnog sistema (NEET kategorija – Not in Education, Employment, or Training) tokom celog posmatranog perioda. Ovi podaci govore o važnosti rodne ravnopravnosti u oblasti zapošljavanja i potrebu za ciljanim merama podrške mladim ženama kako bi se osigurale jednake šanse za sve mlade ljude.

„Ponosni smo što već 8 godina merimo učešće mladih kroz složeni Indeks participacije mladih koji smo razvili i koji je sada proširen na sve zemlje Zapadnog Balkana i Tursku. Zahvaljujući tim podacima možemo da razmenimo iskustva i da zajedno pratimo trendove uključenosti mladih ljudi u važne segmente našeg društvenog života. Praćenje trendova nam daje smernice za planiranje novih projekata i inicijativa kako bismo nastavili sinergetski da radimo na još većem smanjenju nezaposlenosti mladih u Srbiji i regionu“, rekla je Ana Košel, direktorka Fondacije Ana i Vlade Divac.

„Jedan od najvažnijih rezultata projekta je saradnja koju smo razvili i koja je važan resurs za podršku mladim ljudima ovde u regionu što će, nadamo se, pomoći da smanjimo odlazak mladih ljudi“, rekao je Vladimir Gjorgjevski,  direktor Regionalne kancelarije za saradnju mladih u Severnoj Makedoniji.

Sve relevantne organizacije, institucije i društvo u celini treba da zajednički radi na stvaranju podsticajne okoline koja stimuliše zapošljavanje mladih i pruža podršku u prevazilaženju prepreka s kojima se suočavaju ranjive kategorije mladih, jedan je od zaključaka sa diskusija. Svim mladim ljudima je potrebno pružiti podjednaku šansu i potrebno je uložiti napore da se posebno ranjivim grupama omogući pristup obrazovanju i raznim drugim vidovima podsticaja za zapošljavanje ili započinjanje samostalnog posla.

Projekat koordinira Fondacija Ana i Vlade Divac (Srbija), uz podršku Evropske komisije, i u saradnji sa partnerskim organizacijama Partners Albania for Change and Development (Albanija), NVO Prima (Crna Gora), Youth Alliance Krusevo (Severna Makedonija) i Community Volunteers Foundation (Turska)  koje, od 2016. godine na godišnjem nivou mere Indeks participacije mladih sa ciljem unapređenja ekonomskog, socijalnog i političkog učešća mladih u društvenom razvoju u celom regionu, a zajedno sa 68 organizacija civilnog društva iz regiona, čine Mrežu Omladinski Hub Zapadnog Balkana i Turske.

Sažeti predlog javne politike za mlade u NEET kategoriji