Treći put zaredom, Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije i Entitet Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) u Srbiji organizovali su svečanu dodelu ugovora lokalnim samoupravama u okviru projekta „Podrška prioritetnim akcijama za rodnu ravnopravnost u Srbiji“ (Gender Equality Facility – GEF), koji finansira Evropska unija.

Na dodeli ugovora za projekte devet lokalnih samouprava usmerene ka unapređenju rodne ravnopravnosti prisustvovale su zamenica ambasadora Evropske unije u Srbiji, Plamena Halačeva, posebna savetnica predsednice Koordinacionog tela, Gordana Predić, i šefica UN Women u Srbiji, Milana Rikanović.

Kroz ovaj projekat podržani su Kruševac, Zaječar, Užice i opština Bačka Palanka, Despotovac, Petrovac na Mlavi, Trstenik, Aleksinac i Knić jer su „pokazali spremnost i prepoznali značaj uključivanja rodne perspektive u svoje planove rada“.

Zamenica ambasadora EU u Srbiji Plamena Halačeva rekla je da današnjom dodelom ugovora za novih devet opština sada ima ukupno 39 lokalnih samouprava koje aktivno učestvuju u Programu za rodnu ravnopravnost.

„Vidim komplementarnost ove akcije sa svim programima i aktivnostima usmerenim na unapređenje ženskih prava u Srbiji i na to da ceo region bude pravedniji i rodno ravnopravniji. EU će nastaviti da podržava vlasti na republičkom i lokalnom nivou, kao i sve druge zagovornike rodne ravnopravnosti“, rekla je Halačeva.

Posebna savetnica predsednice Koordinacionog tela Gordana Predić rekla je da se može govoriti o unapređenju rodne ravnopravnosti i boljem položaju žena ukoliko se politike koje se donose na republičkom nivou ne prenesu na lokalni nivo.

Ona je dodala da je donošenjem Zakona o rodnoj ravnopravnosti obaveza svake lokalne samouprave da formira lokalne mehanizme za rodnu ravnopravnost, kako bi se došlo do efikasnije implementacije zakonodavnog i strateškog plana.

Ovim projektom je predviđeno unapređenje položaja žena i podrška lokalnim samoupravama u oblasti rodne ravnopravnosti. U prvoj fazi projekta 2018-2019, podržano je dvadeset lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost. Tokom druge faze, 2022. godine podržano je deset lokalnih samouprava u sprovođenju lokalnih akcionih planova za rodnu ravnopravnost.

Osnovni cilj ovog aspekta GEF projekta je jačanje učinka lokalnih samouprava u ispunjavanju obaveza po pitanju rodne ravnopravnosti kroz podršku lokalnom mehanizmu za rodnu ravnopravnost u izradi Lokalnih akcionih planova za rodnu ravnopravnost (LAP GE) i implementaciji jednog ili više aktivnosti iz usvojenog Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost.