„Izuzetno mi je zadovoljstvo da vidim da Srbija ostaje tako aktivan i uspešan član Erazmus+ porodice. Potpisivanjem Sporazuma o pridruživanju o učešću u programu, Srbija nastavlja da učestvuje u programu kao punopravna članica. Učešće Srbije u programu ide uz njenu perspektivu proširenja. Program pomaže u postizanju međusobno dogovorenih ciljeva i mjerila, pomažući u podizanju kvaliteta, relevantnosti i inkluzivnosti obrazovnih sistema», istakao je Emanule Žiofre, ambasador  Evropske unije u Srbiji, prilikom predstavljanja najnovijeg konkursa programa Erazmus+.

Govoreći o  međunarodnoj dimenziji obrazovnog sistema, Žiofre je naglasio da Srbija teži da privuče sve više studenata iz Evrope i regiona, dostižući više od 4.500 novih studenata od 2014. godine koji odluče da deo svog obrazovnog puta provedu ovde. Osim toga, više od 16.000 mladih, studenata i obrazovnog osoblja dobilo je mobilnost u zemlje EU u poslednjih 7 godina. Srbija je u prethodnom periodu učestvovala u više od 4000 projekata.

„Program Erasmus+ doprinosi aktivaciji i integraciji mladih. Ova godina – 2022. – proglašena je i Evropskom godinom mladih, s ciljem da mladima pruži nove i više mogućnosti da aktivno oblikuju svoje okruženje i zagovaraju svoje stavove u procesima donošenja odluka. Pozvao bih posebno mlade i omladinske organizacije da nastave da istražuju mogućnosti programa za promociju statusa mladih u Srbiji“, zaključio je Žiofre.

Srbija je u prethodnom periodu uspešno koristila i komponentu Erazmus+ programa za sport. Otkada smo punopravni član, organizacije i institucije iz Srbije u oblasti sporta našle su se u ulozi koordinatora ili partnera u 120 projekata. Prema podacima za 2022., ove godine smo ostvarili najbolji rezultat – 16 projekata u kojima su organizacije iz Srbiji koordinatori i čija je ukupna vrednost viša od 1,7 miliona evra.

Ističući ove rezultate, Zoran Gajić, ministar sporta, istakao je da Ministarstvo sporta nastoji da prati aktivnosti i mogućnosti saradnje koja kroz različite programe i inicijative nudi Evropska unija.

„Od 2018. Godine smo se pridružili inicijativi Evropske unije – Evropska nedelja sporta koja se obeležava u poslednjoj nedelji septembra s ciljem da se građani podstaknu na bavljenje fizičkom aktivnošću“, istakao je Gajić.

Ministarstvo sporta će nastaviti da pruža podršku da se Erazumus+ promoviše na najbolji mogući način i da pojedinci, organizacije i institucije učestvuju, da se povezuju sa kolegama iz drugih zemalja, razmenjuju primere dobre prakse, da koriste mobilnost i da na taj način stiču nova znanja, iskustva i veštine.

Erazmus+ program ove godine obeležava 35 godina postojanja. Tokom godina, došlo je do značajnih promena u programu. Kontinuirano se modernizovao, širio i otvarao ka zemljama koje nisu bile deo programa u njegovim ranim danima.

„Počevši od samo 3000 studenata, program sada nudi mogućnosti saradnje i mobilnosti u opštem i stručnom obrazovanju za nastavnike i učenike, visokom obrazovanju i obrazovanju odraslih, kao i za razne projekte za mlade, omladinske radnike, a od 2023. godine i za zaposlene u oblasti sporta“, izjavio je Aleksandar Jović, pomoćnik ministra prosvete.

Zahvaljujući uspesima koje smo zajedno postigli, Republika Srbija je 2019. postala punopravna članica ovog programa Erazmus+. Prošle godine, potpisivanje sporazuma o učešću u programu između Republike Srbije i Evropske komisije, kojim je  ustanovama i organizacijama iz Srbije omogućen nastavak punopravnog učešća u Erazmus+ programu u ulozi koordinatora ili partnera na projektima, pružajući jednake mogućnosti Srbiji, kao i državama članicama EU.

„Pozivam vas da iskoristite sve raspoložive u okviru ovog novog Erazmus+ konkursa za podnošenje prijava projekata i time doprinesete ostvarivanju ciljeva Strategije razvoja obrazovanja i vaspitanja. Dodao bih i da je u prethodnom pozivu za podnošenje Erazmus+ projekata skoro dupliran broj prijava u odnosu na 2021 godinu, sa preko 450 predloga projekata podnetih Fondaciji. Program raste zahvaljujući vama, te se nadamo da ćete i ove godine premašiti očekivanja“, izjavio je Jović.

Marija Filipović Ožegović, upraviteljka Fondacije Tempus, pozdravila je okupljene i ukratko predstavila novine koje nosi novi ciklus programa. Takođe, ohrabrila je organizacije i institucije da se prijave, kao i da se obrate Fondaciji za sve dodatne informacije. Više o programu možete saznati na sajtu Fondacije na ovom linku.

Evropska unija, kao najveći donator u Srbiji, podržava modernizaciju sistema obrazovanja i usklađivanje sa standardima i praksama zemalja EU. Od 2003. godine, EU je donirala za reformu sektora obrazovanja više od 100 miliona evra – za unapređenje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, reformu srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, renoviranje i opremanje škola i fakulteta, kao i podršku inkluzivnom obrazovanju.