Pozivamo najbolje evropske ulične umetnike da dodaju boju i spektakl zidinama grada.

U okviru otvorenog poziva u okviru programa Vesprem-Balaton 2023 Evropska prestonica kulture umetnici mogu da preispitaju nekoliko određeni oblasti Vesprema. Kuća umetnosti Vesprem poziva za podnošenje prijava koje prikazuju bogatu kulturnu istoriju grada i okoline. Rok za prijavu je 9. april 2023.

Cilj:

Naš cilj je da kreiramo i predstavimo pet velikih i tri manja umetnička dela i kombinovanu površinu (u saradnji V-Bus – Javnog saobraćajnog preduzeća Vesprem).

Budžet:

Iznos po radu na koji se može prijaviti: za velike površine bruto 6 miliona forinti, za male površine bruto 500,000 forinti, za kombinovane površine bruto 5 miliona forinti, što uključuje troškove materijala, kao i dodatne troškove.

Podnosioci prijave:

Konkurs je otvoren za dizajnere i kreatore projekata.

Ocenjivanje prijava:

Prijave ocenjuje sedmočlani stručni žiri. Nakon što prouče prispele radove, žiri će pozvati najperspektivnije dizajnere na zatvorene online konsultacije jedan na jedan, gde će od njih možda biti zatraženo da podnesu izmene ili dodatni materijal. Žiri će doneti odluku nakon konsultacija najkasnije do 23. aprila.

Svi podnosioci prijave biće obavešteni o odluci, a imena pobednika biće objavljena na internet stranici Kuće umetnosti Vesprem i projekta VEB 2023.

Formalni zahtevi:

Jezik prijave je mađarski ili engleski. Nema žanrovskih ili tehničkih ograničenja, a jedan podnosilac prijave može prijaviti više od jednog dizajnerskog rešenja.

Tematika:
Prednost na konkursu imaju projekti koji se odnose na Kreativnu regiju (GRAD: Nosilac sećanja i želja), odražavaju bogatu kulturnu istoriju, društvene i psihološke fenomene i iskustva u vezi sa njima – međutim, tematska veza nije ekskluzivan uslov.

Trajanje perioda:

Radovi će biti izrađeni/postavljeni na licu mesta u periodu od 1. maja 2023. do 30. septembra 2023. godine. 

Podnošenje prijave:

Jedan primerak prijave (u PDF formatu) poslati elektronskim putem na adresu:

arthouse@arthouseweb.hu

Prijava mora da sadrži sledeće:

  • Koncept – 2000-4000 karaktera;
  • Tehničke specifikacije – sa preciznim dimenzijama, naznakom upotrebe materijala i tehnologije, konstruktivnim dizajnom (po potrebi), karakteristikama;
  • Vizuelni dizajn – crtež, kompjuterska animacija, fotografija ili model;
  • Budžet: ako je budžet za realizaciju posla veći od budžeta izdvojenog za prijavu, mora se priložiti izjava o angažovanju kojom se potvrđuje dostupnost dodatnih sredstava;
  • Profesionalna biografija – uključujući relevantne radove i izložbe;
  • Kontakt podaci – ime kontakt osobe – poštanska adresa, elektronska adresa, broj telefona;
  • Uslov važenja: digitalnu kopiju prijave mora(ju) potpisati autor(i).

Detaljne informacije o ovom pozivu možete pronaći OVDE.